Хайх
Бид хайрт үзэгчдийнхээ санал хүсэлт болон сэтгэгдол сонсохдоо дуртай байна!
Таны сэтгэгдэл хэрэв сонгогдвол Суприм Мастер Телевизээр гарч болно. Сэтгэгдэлд тань баярлалаа!
Таныг Диваажин үргэлж адислаг.
* Шаардлагатай
Сэтгэгдлээ энд Суприм Мастер ТВ-д бичнэ үү.*
Англи эсвэл бусад хэлээр байж болно. (Дээд тал нь 400 үг)
Илгээх захидал тань англи хэл дээр биш бол англи хэлтнүүдэд зориулан захидлаа мөн англи хэл рүү хөрвүүлнэ үү.
(Дээд тал нь 400 үг)
Холбогдох мэдээлэл
Хүндэт (Ноён/Хатагтай)*
Бичих нэр*
Таны имэйл*
Таны амьдарч буй улс орон*
Таны хэл*
Хэрэв та зураг эсвэл богино бичлэгийг сэтгэгдлийн хамт илгээхийг хүсвэл энд илгээж онлайн маягтад оруулсантайгаа адил “Нэр”-ийг оруулаарай. Эсвэл та “зураг эсвэл богино бичлэгээ” Youtube эсвэл Google Drive-д байршуулан холбоосыг сэтгэгдэлдээ оруулж илгээж болно.
Хэрэв та зураг эсвэл богино бичлэгийг сэтгэгдлийн хамт илгээхийг хүсвэл энд илгээж онлайн маягтад оруулсантайгаа адил “Нэр”-ийг оруулаарай. Эсвэл та “зураг эсвэл богино бичлэгээ” Youtube эсвэл Google Drive-д байршуулан холбоосыг сэтгэгдэлдээ оруулж илгээж болно.
Saving……
Cancel
Prompt
OK
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд