Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд

Бидний дунд байдаг ийм өгөөмөр, хайр халамжтай, эрэлхэг зоригтой үлгэр жишээ хүмүүсийг олж илрүүлэн, хүмүүст тэдний үлгэр дуурайллыг дагах урам зориг өгөх зорилгоор Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай хэд хэдэн төрлийн шагналыг бий болгосон юм. Үүнд дараах шагналууд багтана:* Дэлхийн Гэрэлт Манлайллын Шагнал, * Дэлхийн Гэрэлт Нигүүлсэхүйн Шагнал, * Дэлхийн Гэрэлт Баатар Шагнал * Дэлхийн Гэрэлт Шударга Үнэний Шагнал * Байгаль Орчны Гэрэлт Манлай Хамгаалагч Шагнал * Дэлхийн Гэрэлт Оюун Ухааны Шагнал * Дэлхийн Гэрэлт Зохион Бүтээгч Шагнал гэх мэт...!

Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагнал: Хүндэт Шүүгч Элена Либератори, 2-ын 2-р хэсэг

00:14:10

Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагнал: Хүндэт Шүүгч Элена Либератори, 2-ын 2-р хэсэг

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагналыг Хүндэт Шүүгч Элена Либераторид дээд хүндэтгэл, магтаал, талархлын хамт Бурханы ивээл дор гардуулав. Мөн, Сентр фор Грэйт Эйпст халамжит үйлд нь 15,000 ам.долларын хувь нэмрийг өгчээ. Амьтан найзуудынхаа шударга ёсыг хүндэтгэн, хадгалж үлдэхэд оролцсон бүхэн мөнхөд Бурханаар хамгаалагдах болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-15   143 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-15

Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагнал: Хүндэт Шүүгч Элена Либератори, 2-ын 1

00:16:05

Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагнал: Хүндэт Шүүгч Элена Либератори, 2-ын 1

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Шударга Ёсны Манлайлал Шагналыг Хүндэт Шүүгч Элена Либератори-д дээд хүндэтгэл, талархал, магтаалын хамт Бурханы өршөөл дор гардууллаа. Мөн, Центр фор Грэйт Эйпс-т, халамжит үйл хэргийг нь дэмжин 15,000 ам.долларын даруу хувь нэмрийг илгээв. Шударга ёсыг таних, амьтан найзуудаа хамгаалахад оролцсон бүхэн нь Бурханаар үүрд хамгаалагдан
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-08   210 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-08

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Доктор Мунжед Ал Мудерис – Ортопедикийн Хувьсалч ба Хүний Эрхийн Идэвхтэн

00:15:27

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Доктор Мунжед Ал Мудерис – Ортопедикийн Хувьсалч ба Хүний Эрхийн Идэвхтэн

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Доктор Ал Мудерист Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 20,000 ам.долларын даруу дэмжлэгийн бэлгийг халамжид нь буй дүрвэгсдийн байгууллагад (хэрэв зөвшөөрвөл) гардуулан илгээлээ. Ур чадварт гараараа салангид төхөөрөмж хийж маш олон аз жаргалын бэлгийг өгч, хоргодох газар хайгч, дүрвэгсдийн талаар дэлхийд илүү их сэхээрэл авчирч буйд баярлалаа. Аллах т
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-01   234 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-09-01

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Прожект Посткард

00:13:37

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Прожект Посткард

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Прожект Посткард-д Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 10,000 ам.долларын эрхэм үйлд нь хайрын хувь нэмэр болгон Цагаачлалын Эдийн Засгийн Хүмүүнлэгийн Байгууллагад онцгойлон талархаж дээд хүндлэл, талархал, магтаалын хамт, Диваажингийн үлэмж их хайран дор гардуулж байна.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-25   349 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-25

Эерэг Өөрчлөлтийг бий болгодог Энэрэнгүй, Халамжит Үйлс: Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд, 2-ын 2-р хэсэг

00:14:11

Эерэг Өөрчлөлтийг бий болгодог Энэрэнгүй, Халамжит Үйлс: Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд, 2-ын 2-р хэсэг

2021 оны 2-р сараас 5-р сар хүртэл Их Багш 14 Гэрэлт Дэлхийн Шагналуудыг 142,000 ам.долларын хамт нийт гардуулжээ. Түүний энэрэнгүй халамж дэмжлэгийн ачаар эдгээр шагналтнууд нь эргэн тойрон дох хүмүүс болон амьтдад хэцүү нөхцөл байдлыг үл хайхран тусалж, хайрын зам мөрөө үргэлжлүүлэхэд урамшсан билээ.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-18   369 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-18

Эерэг Өөрчлөлтийг бий болгодог Энэрэнгүй, Халамжит Үйлс: Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд, 2-ын 1-р хэсэг

00:13:35

Эерэг Өөрчлөлтийг бий болгодог Энэрэнгүй, Халамжит Үйлс: Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд, 2-ын 1-р хэсэг

2021 оны 2-р сараас 5-р сар хүртэл Их Багш 14 Гэрэлт Дэлхийн Шагналуудыг 142,000 ам.долларын хамт нийт гардуулжээ. Түүний энэрэнгүй халамж дэмжлэгийн ачаар эдгээр шагналтнууд нь эргэн тойрон дох хүмүүс болон амьтдад хэцүү нөхцөл байдлыг үл хайхран тусалж, хайрын зам мөрөө үргэлжлүүлэхэд урамшсан билээ.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-11   287 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-11

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Жереми Хесс (веган) – Нийгэм дэх Амьтныг Хайрлах Сэтгэлийг Тэтгэхүй

00:14:46

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Жереми Хесс (веган) – Нийгэм дэх Амьтныг Хайрлах Сэтгэлийг Тэтгэхүй

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Хайрлангуйгаар Веган Харилцаа Холбооны Жереми Хесс-д Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 10,000 ам.долларын хамт энэхүү урам зоригт эрхэм ажлаа цааш хийхэд нь даруу хувь нэмэр болгон илгээлээ. Бурханы Гэрэл тан дээр тодоос тод гэрэлтэж, хязгааргүй ихээр адислах болтугай.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-04   346 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-08-04

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Фрий дэ Биерс – Амьтны Харгислалыг Зогсоох Эр Зориг

00:15:37

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Фрий дэ Биерс – Амьтны Харгислалыг Зогсоох Эр Зориг

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Фрий дэ Биерс-т 10,000 ам.долларын хамт эрхэм, халамжит үйл хэрэгт нь зориулан бүхий л хайр ба талархлын хамт Бурханы ивээл дор гардуулж байна. Та болон таны баг, мөн хамгаалсан амьтад нь үргэлж Диваажингуудаар адислагдан хамгаалагдаг.” Нэмж мэдээлэхэд Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай нэмж дахин 10,000 ам. доллары
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-07-28   468 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-07-28

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Ренета Сингер (веган) – Хөгжлийн Бэрхшээлтэйд Тусалж байна

00:12:14

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Ренета Сингер (веган) – Хөгжлийн Бэрхшээлтэйд Тусалж байна

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай хүндэтгэлтэйгээр Ренета Сингерт Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг дээд хүндлэл, хайр, дээдийн ерөөлийн хамт цаашдын амжилттай хайрын ажилд нь гардуулж байна. Диваажингууд таныг эцэсгүй ихээр адислан, шагнах болтугай.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-07-21   305 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-07-21

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Өүэн Колли – Амьтдын төлөөх ариун сэтгэлт үйл

00:13:47

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Өүэн Колли – Амьтдын төлөөх ариун сэтгэлт үйл

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Хайраар Өүэн Колли-д Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 20,000 ам.долларын хамт цаашдын сэтгэл хөдлөм, өөрийг үл хайрлах үйлд нь Диваажингийн өршөөл дор зориулан гардууллаа. Бурхан та болон таны хайртай нэгэнд хайртай ба бүхнийг хамгаалдаг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-07-14   390 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-07-14

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: ИтсРэйнингРэйнкөүтс Цагаачдын нийгэмд нарны гэрэл авчирч байна

00:12:40

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: ИтсРэйнингРэйнкөүтс Цагаачдын нийгэмд нарны гэрэл авчирч байна

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Баяртайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг ИтсРэйнингРэйнкөүтс-д гардуулж, 30,000 ам.долларын хувь нэмрийг сайн үйлсийг нь дэмжин Диваажингийн ивээл дор бүхий л хайр талархлын хамт илгээлээ.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-30   910 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-30

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Амьтан Аврах Хамтарсан Гар Урлалын Холбоо

00:12:14

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Амьтан Аврах Хамтарсан Гар Урлалын Холбоо

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Баяртайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Амьтан Аврах Хамтарсан Гар Урлалын Холбоонд гардуулж, мөн 15,000 ам.долларыг иргэдийн бүтээлч чадварыг амьтдад туслахад ухаалгаар ашигласанд, амьтдаа аварч хамгаалахыг хүссэн цуцашгүй үйлд нь илгээв. Бурханы ивээл дор маш их хайр, хүндэтгэл, адислалын хамт.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-23   419 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-23

Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд: Дунд Арал дээрх Оцон Шувуудын Вижиланте Сахиулсан Тэнгэрүүд, 2-ын 2-р хэсэг

00:13:56

Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд: Дунд Арал дээрх Оцон Шувуудын Вижиланте Сахиулсан Тэнгэрүүд, 2-ын 2-р хэсэг

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай Гэрэлт Дэлхийн Халамжийн Манлайлал Шагналыг Варнамбүл Хотын Зөвлөлд Дунд Арлын Маремма Төсөлд нь зориулан 30,000 ам.долларын хамт “цаашдын үйл хэргээ хадгалахад нь зориулж Бурханы өршөөлд бүх л хайрынхаа хамт гардуулав.” Их Багш мөн нэмж “Тула ба Еүди-д онцгойлон талархаж Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналыг гардуулан 2,000 ам.долларыг нэг бүрд нь веган амттанд зориулан ил
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-16   985 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-16

Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд: Дунд Арал дээрх Оцон Шувуудын Вижиланте Сахиулсан Тэнгэрүүд, 2-ын 1-р хэсэг

00:12:35

Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд: Дунд Арал дээрх Оцон Шувуудын Вижиланте Сахиулсан Тэнгэрүүд, 2-ын 1-р хэсэг

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай Гэрэлт Дэлхийн Халамжийн Манлайлал Шагналыг Варнамбүл Хотын Зөвлөлд Дунд Арлын Маремма Төсөлд нь зориулан 30,000 ам.долларын хамт “цаашдын үйл хэргээ хадгалахад нь зориулж Бурханы өршөөлд бүх л хайрынхаа хамт гардуулав.” Их Багш мөн нэмж “Тула ба Еүди-д онцгойлон талархаж Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналыг гардуулан 2,000 ам.долларыг нэг бүрд нь веган амттанд зориулан ил
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-09   511 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-09

Гэрэлт дэлхийн Баатар болон Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Филип Уоллен (веган) – Эрхэм Үйлийн Аварга

00:13:02

Гэрэлт дэлхийн Баатар болон Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Филип Уоллен (веган) – Эрхэм Үйлийн Аварга

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “хүндэтгэлтэйгээр Ноён Филип Уоллен-д Гэрэлт Дэлхийн Баатар болон Нигүүлсэл Шагналыг бүхий л талархал, хайр болон ивээлийн хамт Бурханы ивээл дор гардууллаа. Дэлхийдээ туслахаар аз жаргал эрч хүчтэйгээр урт амьдраг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-02   880 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-02

Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналын Эзэн: Один – Агуу Хамгаалагч Пиреней

00:12:43

Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналын Эзэн: Один – Агуу Хамгаалагч Пиреней

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Нулимс дуслуулан Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналыг Их Пиренейн Одинд гардуулж мөн веган амттанд зориулан 2,000 ам.долларыг том тэврэлт маш их үнсэлтийн хамт илгээлээ. Хайрыг үйл хэрэг болгосон гайхалтай үлгэр жишээ бөгөөд бидний зүрхэнд гүн хүрлээ. Бурханы адислал үргэлж чамтай бас хайртай нэгэнтэй нь байг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-05-19   702 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-05-19

Гэрэлт Дэлхийн Боловсрол Шагналын Эзэн: Ачаряа Сонам Дорж Ринбүүчи (веган)

00:13:33

Гэрэлт Дэлхийн Боловсрол Шагналын Эзэн: Ачаряа Сонам Дорж Ринбүүчи (веган)

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Боловсрол Шагналыг Хүндэт Ачаряа Сонам Дорж Ринбүүчид ирээдүйн дараагийн үр хойчид илүү сайхан ирээдүйг бүтээхийн тулд Непалийн боловсролын ёс бус бүсэд Шри Лхо Үндсэн Сургуулийг нээсэнд нь зориулан гардуулж байна. Таны эрхэм зорилго, үл цуцах хичээл зүтгэл, гуйвшгүй чин зориулал таны амьдралд бэлдэж буй залуу үеэс ч илүү олон хүмүүст
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-05-12   1005 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-05-12

Сэтгэл зүрхийг хөдөлгөсөн зоригт нигүүлсэнгүй үйлс: Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд, 2-ын 2-р хэсэг

00:15:31

Сэтгэл зүрхийг хөдөлгөсөн зоригт нигүүлсэнгүй үйлс: Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд, 2-ын 2-р хэсэг

2021 оны 1 дүгээр сарын үеэр Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай Гэрэлт Дэлхийн 10 Шагналыг 90,000 ам.долларын хувь нэмрийн хамт нийт гардуулжээ. Түүний энэрэнгүй халамж болон туслалцааны ачаар эдгээр шагналтнууд нь хэрэгцээт хүмүүс болон амьтдад ямар ч бэрхшээл саадыг үл хамааран тусалж, хайрлангуй замаа үргэлжлүүлэхэд зоригжуулжээ.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-05-05   687 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-05-05

Сэтгэл зүрхийг хөдөлгөсөн зоригт нигүүлсэнгүй үйлс: Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд, 2-ын 1-р хэсэг

00:16:05

Сэтгэл зүрхийг хөдөлгөсөн зоригт нигүүлсэнгүй үйлс: Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд, 2-ын 1-р хэсэг

2020 оны 12-р сарын үеэр Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай 13 Гэрэлт Дэлхийн Шагналыг 97,000 ам.долларын хувь нэмрийн хамт нийт гардуулжээ. Түүний энэрэнгүй халамж болон дэмжлэгийн ачаар эдгээр шагналууд нь тэдний цаашдын хайрлангуй зам, хэрэгцээт хүмүүс болон амьтдад ямар ч бэрхшээлээс үл хамааран туслахад нь цаашид урамшуулж буй билээ.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-04-28   679 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-04-28

Гэрэлт Дэлхийн Веган Сэтгүүлч Шагналын Эзэн: Жэйн Велез-Митшел (веган) – Нью Эйж Медиагийн Хайрын Сахиулсан Тэнгэр

00:14:22

Гэрэлт Дэлхийн Веган Сэтгүүлч Шагналын Эзэн: Жэйн Велез-Митшел (веган) – Нью Эйж Медиагийн Хайрын Сахиулсан Тэнгэр

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Жэйн Велез-Митшелд Гэрэлт Дэлхийн Веган Сэтгүүлч Шагналыг 21,000 ам.долларын хамт түүний ажлыг дэмжихийн тулж гардуулж буйдаа таатай байна. Бурханы мөнхийн ивээл дор бүхий л хайр, ерөөлийн хамт.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-04-21   936 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-04-21
<>Go to page
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал