Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
Мэргэн сургаал

Дэлхий дахины томоохон шашнууд, сүнслэг бүлгүүдийн өргөн хүрээг хамарсан гэгээлэг сэдвүүд, ярилцлагууд, судруудад өөрийгөө шингээгээрэй. Бишноизм, Буддизм, Као Дай, Христийн шашин, Күнзийн шашин, Эссэнчүүд, Грек философи, Хиндүизм, Хоа Хао Буддизм, Ислам, Жэйнизм, Жүдэизм, Маничаэизм, Мохизм, Росикрүшнизм, Шинтоноизм, Сикизм, Сүфизм, Таоизм, Теософи, Төвөдийн Буддизм, Толтек итгэл, Ертөнцийн Цагаан ахан дүүс, Уугуул сүнслэг байдал болон Зороастрианизм зэрэг дэлхийн олон сүнслэг уламжлалуудын сургаалуудыг толилуулдаг. Энэ хөтөлбөр нь мөн Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн үнэний эрэлчдэд амьдралын утга учир, дотоод амар амгалан болон бусад утга учиртай сэдвүүдийг хөндөж өнгөрсөн 30 жилийн турш олон улсад хийсэн лекцийн аяллын үеэр айлдсан сүнслэг нандин билиг ухааныг мөн толилуулдаг.

Бурханы тухай бодол бол хамгийн сайн бодлууд юм: Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн (веган) ‘Амьдралаа Өнгөлөг болгохуй’ номоос

00:11:44

Бурханы тухай бодол бол хамгийн сайн бодлууд юм: Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн (веган) ‘Амьдралаа Өнгөлөг болгохуй’ номоос

“Бид Бурханыг санах болгонд, Бурханы Ариун Нэрсийг санах болгонд, бид цэвэр ариун, ариусал болон адислалаар хүчирхэгжиж байдаг.”
Мэргэн сургаал
2021-06-22   84 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-06-22

Бурханы Айлдсан Үнэн, 2/1

00:15:34

Бурханы Айлдсан Үнэн, 2/1

“Бурхан бүхнийг чадагч, бүхнийг мэддэг атлаа яагаад дэлхий рүү бууж ирэх ёстой байдаг юм бол? Тэр Өөрийн хүсэлдээ тааруулж бүхнийг өөрчлөхийн тулд зөвхөн Бурханлаг хүчээ биежүүлэх л хэрэгтэй. Тийм байтал яагаад Дэлхий рүү ирэх шаардлагатай вэ?”
Мэргэн сургаал
2021-06-21   159 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-06-21

Гэгээнтэн Хиппогийн Августин (цагаан хоолтон)-ын ‘Бурханы Хот’ номоос: Амар амгалан, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:15:02

Гэгээнтэн Хиппогийн Августин (цагаан хоолтон)-ын ‘Бурханы Хот’ номоос: Амар амгалан, 2 цувралын 2-р хэсэг

Let us now continue with an excerpt from Saint Augustine’s “The City of God,” Book 19, where we will keep learning about the preserved nature of peace, lying within all beings, as part of a greater “well-ordered harmony.”“The whole use, then, of things temporal has a reference to this result of Earthly peace in the Earthly community, while in the City of God it is connected with eternal pea
Мэргэн сургаал
2021-06-19   105 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-06-19

Гэгээнтэн Хиппогийн Августин (цагаан хоолтон)-ын ‘Бурханы Хот’ номоос: Амар амгалан, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:13:48

Гэгээнтэн Хиппогийн Августин (цагаан хоолтон)-ын ‘Бурханы Хот’ номоос: Амар амгалан, 2 цувралын 1-р хэсэг

Saint Augustine of Hippo was an esteemed late 4th and early 5th century Christian bishop in present-day Algeria. Known as one of the greatest Christian philosophers, St. Augustine was a prolific writer, with about 100 books, 300 letters and 500 sermons on a wide range of subjects from theology and philosophy to sociology, and has had a lasting influence on the Christian world. Among his most signi
Мэргэн сургаал
2021-06-18   111 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-06-18

Диваажингийн Зарлигуудыг Хүндэтгэхүй – Эссений Энх тайвны Номлолоос, 2-р хэсэг

00:14:44

Диваажингийн Зарлигуудыг Хүндэтгэхүй – Эссений Энх тайвны Номлолоос, 2-р хэсэг

“Учир нь би та нарт үнэхээр хэлье АЛЛАГА ҮЙЛДСЭН ХҮН ӨӨРИЙГӨӨ АЛЖ БАЙДАГ, АЛАГДСАН АМЬТДЫН МАХЫГ ИДСЭН ХҮМҮҮС ҮХДЛИЙН ЦОГЦОС ИДЭЖ БУЙ ЮМ. УЧИР НЬ ТҮҮНИЙ ЦУСАНД ТЭДНИЙ ДУСАЛ ЦУС БҮР ХОР БОЛОН ХУВИРДАГ...”
Мэргэн сургаал
2021-06-15   287 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-06-15

Диваажингийн Зарлигуудыг Хүндэтгэхүй – Эссений Энх тайвны Номлолоос, 1-р хэсэг

00:13:52

Диваажингийн Зарлигуудыг Хүндэтгэхүй – Эссений Энх тайвны Номлолоос, 1-р хэсэг

“Учир нь та хаадын хууль цаазаас мултарч болох ч, Бурханы Хуулиудаас нэг ч Хүний хүү зутгаж чадахгүй.”
Мэргэн сургаал
2021-06-14   291 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-06-14

Гэрэл, Гэрэлтүүлэг болон Өөрчлөлтийн Хууль: ‘Өөрийн Ариун Шүтээн’ номоос - Сарнайн Бүлгэмийн Номын Сан, 2-р хэсэг

00:10:29

Гэрэл, Гэрэлтүүлэг болон Өөрчлөлтийн Хууль: ‘Өөрийн Ариун Шүтээн’ номоос - Сарнайн Бүлгэмийн Номын Сан, 2-р хэсэг

“Хүний сүнс бол Орчлонгийн Нэгдмэл нэг Сүнсний хэсэг, бүх хүнээр яг адил оюун санааны үр дүн болон урсдаг Бурханы Оюун Ухаан юм.”
Мэргэн сургаал
2021-06-12   267 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-06-12

Гэрэл, Гэрэлтүүлэг болон Өөрчлөлтийн Хууль: ‘Өөрийн Ариун Шүтээн’ номоос - Сарнайн Бүлгэмийн Номын Сан, 1-р хэсэг

00:13:10

Гэрэл, Гэрэлтүүлэг болон Өөрчлөлтийн Хууль: ‘Өөрийн Ариун Шүтээн’ номоос - Сарнайн Бүлгэмийн Номын Сан, 1-р хэсэг

“Дэлхий ухамсаргүй мунхаг байдлаасаа сэрж, өглөөний Нартай уулзахын тулд цааш явах ёстой. Нартай уулзахын тулд цааш явж, ухамсаргүй мунхаг байдлаасаа сэрэхийн тулд, дэлхий хэзээ нэгэн цагт өөрийгөө болон өөрийн зорилгыг ойлгох болно. ”
Мэргэн сургаал
2021-06-11   242 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-06-11

Жидду Кришнамуртийн (цагаан хоолтон) ‘Амьдралын Ном’-оос Дээд Би-гийн Мэдлэгээр Эрх Чөлөөнд хүрэх үй, 2-р хэсэг

00:16:27

Жидду Кришнамуртийн (цагаан хоолтон) ‘Амьдралын Ном’-оос Дээд Би-гийн Мэдлэгээр Эрх Чөлөөнд хүрэх үй, 2-р хэсэг

“Өөрийгөө хэн бэ гэдгийг ойлгох нь, байгаа чигээр нь хүлээж авах нь, царай муутай эсвэл үзэсгэлэнтэй, хорон муу санаатай эсвэл зальтай ч байсан хамаагүй, яг байгаа чигээр нь өөрийгөө ойлгох нь ариун чанарын эхлэл юм. Ариун чанар бол маш чухал, учир нь энэ эрх чөлөөг өгдөг.”
Мэргэн сургаал
2021-06-10   333 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-06-10

Жидду Кришнамуртийн (цагаан хоолтон) ‘Амьдралын Ном’-оос Дээд Би-гийн Мэдлэгээр Эрх Чөлөөнд хүрэх үй, 1-р хэсэг

00:17:29

Жидду Кришнамуртийн (цагаан хоолтон) ‘Амьдралын Ном’-оос Дээд Би-гийн Мэдлэгээр Эрх Чөлөөнд хүрэх үй, 1-р хэсэг

“Та даруу байдлыг төлөвшүүлж чадахгүй бол, та хайрыг хөгжүүлэх чадахгүй тул, ариун чанарыг ч бас хөгжүүлэх боломжгүй болно; үүний дотор агуу агуу гоо үзэсгэлэн бий.”
Мэргэн сургаал
2021-06-09   275 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-06-09

Бахауллахын (цагаан хоолтон) ‘Нууц Үгс’ номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:09:32

Бахауллахын (цагаан хоолтон) ‘Нууц Үгс’ номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Өө Хүний Хүү минь! Сүр жавхлант алдрын мод дээр би чамд зориулан хамгийн сайхан жимснүүдийг өлгөсөн байтал чи бага чанартай зүйлд сэтгэл чинь ханаж, эргэлээ гэж үү? Тэгвэл дээд орчил дахь чамд илүү сайн зүйл рүү эргэгтүн.”
Мэргэн сургаал
2021-06-08   175 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-06-08

Бахауллахын (цагаан хоолтон) ‘Нууц Үгс’ номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:09:36

Бахауллахын (цагаан хоолтон) ‘Нууц Үгс’ номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Өө Оюун Санааны Хүү минь! Миний эхний зөвлөгөө болбоос: Цэвэр ариун, эелдэг гэрэлт зүрх сэтгэлтэй байгтун, улмаар чиний эртний, мөхөшгүй, мөнхийн бүрэн эрхт байдал болох болтугай.”
Мэргэн сургаал
2021-06-07   203 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-06-07

‘Ариун Учир Шалтгааныг Нягтлан Судлах уй’ Иммануел Кантын ном: Огторгуйн Элементүүдийн Чанадын Сургаал, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:10:38

‘Ариун Учир Шалтгааныг Нягтлан Судлах уй’ Иммануел Кантын ном: Огторгуйн Элементүүдийн Чанадын Сургаал, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Орон зай бол гаднах мэдрэмжийн бүхий л үзэгдлийн хэлбэрээс өөр зүйл биш, өөрөөр хэлбэл, мэдрэмжийн субьектив нөхцлийн дагуу зөвхөн гадаад зөн совин л боломжтой болдог.”
Мэргэн сургаал
2021-06-05   191 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-06-05

‘Бурханы Хүүхдүүд ба Ариун Арал’ - ‘Нууц Номлол’ номын Теософийн Ариун Сургаалуудаас, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:13:15

‘Бурханы Хүүхдүүд ба Ариун Арал’ - ‘Нууц Номлол’ номын Теософийн Ариун Сургаалуудаас, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Эдгээр уламжлалд юу ч байсан бай магадгүй Ром, Грек, Египет, Энэтхэгээс илүү эртний соёл иргэншил бий болсон газар байсан байж болох ч бай хамаагүй, энэ иргэншил оршиж байсан нь гарцаагүй, үүний ул мөр хэчнээн үл мэдэг, нуугдмал байсан ч хамаагүй үүнийг судлах нь шинжлэх ухаанд маш чухал юм.”
Мэргэн сургаал
2021-06-03   383 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-06-03

‘Бурханы Хүүхдүүд ба Ариун Арал’ - ‘Нууц Номлол’ номын Теософийн Ариун Сургаалуудаас, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:13:10

‘Бурханы Хүүхдүүд ба Ариун Арал’ - ‘Нууц Номлол’ номын Теософийн Ариун Сургаалуудаас, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Энэ үндэстэн ус, агаар, галд ижил тэгш амар амьдарч чадаж байв, учир нь тэд элементүүдийг хязгааргүй хянаж байсан. Тэд бол ‘Бурхан Хүүхдүүд’ юм. Тэд хүн төрөлхтөнд Байгалийн хамгийн сонин нууцуудыг өвлүүлж, тэдэнд үгээр хэлшгүй агуу, одоо алдагдчихаад байгаа ‘үг’-ийг өгсөн.”
Мэргэн сургаал
2021-06-02   321 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-06-02

Хайрын Хуулийг Мөрдөх үй: Дэвшсэн Их Багш Гэгээнтэн Жермений (цагаан хоолтон) Илчлэгдсэн Нууц номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:16:20

Хайрын Хуулийг Мөрдөх үй: Дэвшсэн Их Багш Гэгээнтэн Жермений (цагаан хоолтон) Илчлэгдсэн Нууц номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Хүмүүс минь! Өө хүмүүс минь! бүх цаг үеийн турш мөнхөд! Зөвхөн хангалттай Хайр л таныг урьд өмнө мэддэг байсан, оршиж байсан Диваажинд буцааж авчрах болно. Энд та хайраар дамжуулан бүх зүйлийг өгдөг ‘Их Гэрлийн’ бүрэн байдлыг дахин тэврэх болно. ”
Мэргэн сургаал
2021-06-01   325 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-06-01

Хайрын Хуулийг Мөрдөх үй: Дэвшсэн Их Багш Гэгээнтэн Жермений (цагаан хоолтон) Илчлэгдсэн Нууц номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:18:05

Хайрын Хуулийг Мөрдөх үй: Дэвшсэн Их Багш Гэгээнтэн Жермений (цагаан хоолтон) Илчлэгдсэн Нууц номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

Зөвхөн хүн төрөлхтөн л Гараг Огторгуйн Хөгжимд хөг нийлэмжгүй байдал үүсгэсэн гэм буруутай, учир нь өөр бусад нь ‘Хайрын, Амьдралын, Эв Нэгдлийн, мөн Гэрлийн Хууль’-ийн дагуу амьдарч үйлддэг.
Мэргэн сургаал
2021-05-31   429 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-05-31
<>Go to page
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал
Use 0.077s