Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
Хайх
Төрөл
Мэргэн сургаал

Дэлхий дахины томоохон шашнууд, сүнслэг бүлгүүдийн өргөн хүрээг хамарсан гэгээлэг сэдвүүд, ярилцлагууд, судруудад өөрийгөө шингээгээрэй.Бишноизм, Буддизм, Као Дай, Христийн шашин, Күнзийн шашин, Эссэнчүүд, Грек философи, Хиндүизм, Хоа Хао Буддизм, Ислам, Жэйнизм, Жүдэизм, Маничаэизм, Мохизм, Росикрүшнизм, Шинтоноизм, Сикизм, Сүфизм, Таоизм, Теософи, Төвөдийн Буддизм, Толтек итгэл, Ертөнцийн Цагаан ахан дүүс, Уугуул сүнслэг байдал болон Зороастрианизм зэрэг дэлхийн олон сүнслэг уламжлалуудын сургаалуудыг толилуулдаг. Энэ хөтөлбөр нь мөн Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн үнэний эрэлчдэд амьдралын утга учир, дотоод амар амгалан болон бусад утга учиртай сэдвүүдийг хөндөж өнгөрсөн 30 жилийн турш олон улсад хийсэн лекцийн аяллын үеэр айлдсан сүнслэг нандин билиг ухааныг мөн толилуулдаг.

Бүхний дотоод дахь Бурхан: ‘Орфейн Дууллууд’ номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

14:42

Бүхний дотоод дахь Бурхан: ‘Орфейн Дууллууд’ номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

Orpheus was an ancient spiritual Master who was born in Southern Bulgaria, and is believed to have been the son of the Thracian king, Oeagrus. His spiritual teachings focus on the belief that human souls are Divine and immortal, and once these Divine souls come down to Earth, they become trapped in the circle of successive rebirths. Utmost importance is thus placed on our actions on Earth, with the venerated ancient Master being a compassionate vegetarian who taught his followers that refraining from animal-people flesh was an essential element for the salvation of humans. In addition to being a spiritual Master, Orpheus was also a legendary musician and poet. One of his most famous works is “The Hymns of Orpheus,” where spiritual teachings are set in poetic form. Today, we would like to present excerpts from “The Hymns of Orpheus,” to you, dear viewers.“Great Heaven, whose mighty frame no respite knows, Father of all, from whom the world arose: Hear, bounteous parent, source and end of all, Forever whirling round this Earthly ball; Abode of Gods, whose guardian power surrounds The eternal world with ever during bounds; Whose ample bosom and encircling folds The dire necessity of nature holds.”“O Mighty first-begotten, hear my prayer, Whilst you wander through the air, Glorying in thy golden wings, From whom the race of Gods and mortals springs. From eyes obscure thou wipe the gloom of night, All-spreading splendor, pure and Holy Light Hence called, the glory of the sky, On waving pinions through the world you fly.”“With holy voice I call the stars on high, Pure sacred lights and genii of the sky. Celestial stars, the progeny of Night, In whirling circles beaming far your light, Refulgent rays around the Heavens ye throw, Eternal fires, the source of all below. With flames significant of fate ye shine, And aptly rule for men a path Divine.”“Hear golden Titan, whose eternal eye With broad survey, illumines all the sky. Self-born, unwearied in diffusing light, And to all eyes the mirror of delight: Lord of the seasons, with thy fiery car And leaping coursers, beaming light from far: With thy right hand the source of morning light, And with thy left the father of the night.”
Мэргэн сургаал
2022-01-24   33 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-24

Үнэ цэнтэй Амьдралаа Нандигна, 2 цувралын 2-р хэсэг

10:03

Үнэ цэнтэй Амьдралаа Нандигна, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Ахимса бол хамгийн дээд хүч. Ахимса бол хамгийн дээд найз. Ахимса бол хамгийн дээд үнэн. Ахимса бол хамгийн дээд сургаал.”
Мэргэн сургаал
2022-01-22   366 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-22

Үнэт Хүний Амьдралаа Нандигна, 2 цувралын 1-р хэсэг

9:38

Үнэт Хүний Амьдралаа Нандигна, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Хүний бие өөртэйгээ эвтэй амгалан байх нь хамгийн ховор эрдэнээс илүү үнэ цэнэтэй юм. Өөрийн биеэ нандигна - энэ нь ганцхан нэг удаа л таных.”
Мэргэн сургаал
2022-01-21   434 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-21

Бурханлаг Нөлөөллийн Мөн Чанар: Маймонидис (цагаан хоолтон)-ын ‘Эргэлзэгчдэд зориулсан Хөтөч’ номоос, 2-ын 2-р хэсэг

12:16

Бурханлаг Нөлөөллийн Мөн Чанар: Маймонидис (цагаан хоолтон)-ын ‘Эргэлзэгчдэд зориулсан Хөтөч’ номоос, 2-ын 2-р хэсэг

“Бидний төсөөлөх чадварын ер бусын гайхалтай хүчнүүд нь тусгай хүчээр бидний оюун ухаанд ашиглагддаг, энэ нь Идэвхтэй Оюун Ухааны шууд нөлөөн дор байдаг ба, үүгээр боломжит байдлаас бодит байдал руу шилждэг. Оюун ухаанаар л тэрхүү нөлөөлөл нь төсөөлөх чадварт хүрдэг. ”
Мэргэн сургаал
2022-01-20   190 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-20

Бурханлаг Нөлөөллийн Мөн Чанар: Маймонидис (цагаан хоолтон)-ын ‘Эргэлзэгчдэд зориулсан Хөтөч’ номоос, 2-ын 1-р хэсэг

11:08

Бурханлаг Нөлөөллийн Мөн Чанар: Маймонидис (цагаан хоолтон)-ын ‘Эргэлзэгчдэд зориулсан Хөтөч’ номоос, 2-ын 1-р хэсэг

“Тэднийг хөдөлгөдөг, тэдэнд өөр ямар байдлаар амрахыг зөвшөөрдөггүй зүйл бол Бурханлаг нөлөөлөл юм, гэвч тэд өөрсдийн үйлээр агуу бузар мууг өөрсдөдөө авчирч магадгүй.”
Мэргэн сургаал
2022-01-19   170 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-19

Дхаммапада судраас- Бүлэг 5-8, 2 цувралын 2-р хэсэг

15:24

Дхаммапада судраас- Бүлэг 5-8, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Бусдыг дийлснээс өөрийгөө ялан дийлсэн нь дээр үнэндээ. Өөрийгөө хянадаг хүний ялалтийг Дева ч, Брахма ч ялагдал болгож чадахгүй.”
Мэргэн сургаал
2022-01-18   194 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-18

Дхаммапада судраас- Бүлэг 5-8, 2 цувралын 1-р хэсэг

16:02

Дхаммапада судраас- Бүлэг 5-8, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Оршихуйн Жинхэнэ Мөн Чанарын гүн ойлголтыг олж аван, Нирванд хүрч үхэх төрөхийн хүрднээс ангижирсан хүн зовлон зүдүүрээс болон бүхнээс ангид чөлөөтэй байдаг ба, бүх хүлээсийг устгадаг, түүнд ямар ч зовлон байхгүй болдог.”
Мэргэн сургаал
2022-01-17   229 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-17

Кабирын (цагаан хоолтон) Дуунууд: 51-76-р Дуунууд, 2-ын 2-р хэсэг

12:55

Кабирын (цагаан хоолтон) Дуунууд: 51-76-р Дуунууд, 2-ын 2-р хэсэг

“Энэрлийн сэтгэлтэй, шударга ёсыг дадуулдаг, дэлхийн хэрэг явдал дунд идэвхигүй байдаг, Дэлхий дээрх бүх бүтээлүүдийг өөр шигээ боддог хүн Мөнхийн Төрөлтөнд хүрдэг, жинхэнэ Бурхан үүрд түүнтэй хамт.”
Мэргэн сургаал
2022-01-15   199 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-15

Кабирын (цагаан хоолтон) Дуунууд: 51-76-р Дуунууд, 2-ын 1-р хэсэг

11:36

Кабирын (цагаан хоолтон) Дуунууд: 51-76-р Дуунууд, 2-ын 1-р хэсэг

“Ертөнцийн урсгах энэхүү Үгийг хүлээж авагтун! Энэ Үг бол Гүрү билээ; Би үүнийг сонссон бөгөөд шавь нь болсон. Энэхүү Үгийн утгыг мэддэг хүн хэр олон билээ?”
Мэргэн сургаал
2022-01-14   135 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-14

Хамгаас Ариун Нэгний Бурханлаг Өршөөл: Каббалистийн Зохараас, 2 цувралын 2-р хэсэг

12:00

Хамгаас Ариун Нэгний Бурханлаг Өршөөл: Каббалистийн Зохараас, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Эртний Өдрүүдийн энэ нигүүлсэл нь үнэний өршөөл юм. ‘Үнэний өршөөл’ гэх энэ хэллэг нь бие махбодын амьдралын тухай биш харин сүнсний амьдралын тухай хэлэгдэж байгаа билээ.”
Мэргэн сургаал
2022-01-13   208 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-13

Хамгаас Ариун Нэгний Бурханлаг Өршөөл: Каббалистийн Зохараас, 2 цувралын 1-р хэсэг

12:10

Хамгаас Ариун Нэгний Бурханлаг Өршөөл: Каббалистийн Зохараас, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Би бясалгасан, […] тэгээд […] ер бусын дотоод Диваажингийн Гэрлүүдийн хамгийн гайхалтай гэрлийг ажсан. […] Тэрхүү дотоод Диваажингийн Гэрэлд нэгэн бүрхэг байдал угаагдан алга болсон юм, […] би тэднээс ямар учиртайг асуутал […] тэд ийн хариулав: […] ‘Та гэм нүгэл арилахыг харлаа’ гэсэн.”
Мэргэн сургаал
2022-01-12   240 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-12

‘Пистис Софиа’ - 8-аас 13-р Бүлэг, 2-ын 2-р хэсэг

14:17

‘Пистис Софиа’ - 8-аас 13-р Бүлэг, 2-ын 2-р хэсэг

“Би хамгийн ихээр гэрэлтэж буй огторгуйн [эхний] хаалганы өмнө ирэв, миний эргэн тойронд байсан (дотоодын Диваажингийн) Гэрэлд хязгаар үгүй байлаа, огторгуйн хаалганууд бие биенийхээ эсрэг савлан, нэгэн зэрэг бүгд нээгдэв.”
Мэргэн сургаал
2022-01-11   201 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-11

‘Пистис Софиа’ - 8-аас 13-р Бүлэг, 2-ын 1-р хэсэг

11:01

‘Пистис Софиа’ - 8-аас 13-р Бүлэг, 2-ын 1-р хэсэг

“Баярла хөөр, баяр дээрээ баяр нэм, учир нь миний Хантаазаа өмсөх хугацаа дуусч байна, үүнийг надад эхлэл үед бэлдэж өгч байсан ба, үүний дуусах хугацаа хүртэл сүүлчийн нууцад үүнийг би ардаа үлдээнэ.”
Мэргэн сургаал
2022-01-10   244 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-10

Төвөдийн Буддизмын Ариун Судраас: Мял Богдын (цагаан хоолтон) Жаран Дуулал, 43-44, 46-50-р Дуулал, 2-ын 2-р хэсэг

14:10

Төвөдийн Буддизмын Ариун Судраас: Мял Богдын (цагаан хоолтон) Жаран Дуулал, 43-44, 46-50-р Дуулал, 2-ын 2-р хэсэг

“Хэрвээ та Дхарма (үнэний сургаал)-ын замаар баттай, шулуун явж чадвал Гүрүгийнхээ ивээлийг хүртэх болно. Хэрвээ та нар энэ үгийг алдаа мадаггүй ойлгож чадвал тан дээр маш их баяр, баясгалан ирнэ гэдэгт итгэлтэй байж болно, учир нь энэ бол миний өөрийн туршлага юм.”
Мэргэн сургаал
2022-01-06   288 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-06

Төвөдийн Буддизмын Ариун Судраас: Мял Богдын (цагаан хоолтон) Жаран Дуулал, 43-44, 46-50-р Дуулал, 2-ын 1-р хэсэг

15:09

Төвөдийн Буддизмын Ариун Судраас: Мял Богдын (цагаан хоолтон) Жаран Дуулал, 43-44, 46-50-р Дуулал, 2-ын 1-р хэсэг

“Эцэг хүү хоорондоо эвтэй байх нь сайхан- Бусад хүмүүстэй эв зохицлыг олох нь агуу буян: Гэхдээ өөрийнхөө эцэгтэйгээ эв эеийг хадгалах нь хамгийн сайн.”
Мэргэн сургаал
2022-01-05   332 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-05

Хайр болон Мэдлэг Бүхнийг Дийлэх болно - “Моряагийн Цэцэрлэгийн Навчис” Николас болон Хелена Роерих (цагаан хоолтнууд) нарын бүтээлээс, 2-ын 2-р хэсэг

13:15

Хайр болон Мэдлэг Бүхнийг Дийлэх болно - “Моряагийн Цэцэрлэгийн Навчис” Николас болон Хелена Роерих (цагаан хоолтнууд) нарын бүтээлээс, 2-ын 2-р хэсэг

“Зөв шударга бодол бүхэн шалтгаан тустай байдаг, гэвч таны зорилго энэрэнгүй байх ёстой. Миний Шалтгааны төлөө, та бүхэн тууштай байх болтугай, гэхдээ уур уцааргүйгээр нигүүлслийн бүтээлч хүчийг түгээх болтугай.”
Мэргэн сургаал
2022-01-04   343 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-04

Хайр болон Мэдлэг Бүхнийг Дийлэх болно - “Моряагийн Цэцэрлэгийн Навчис” Николас болон Хелена Роерих (цагаан хоолтнууд) нарын бүтээлээс, 2-ын 1-р хэсэг

13:45

Хайр болон Мэдлэг Бүхнийг Дийлэх болно - “Моряагийн Цэцэрлэгийн Навчис” Николас болон Хелена Роерих (цагаан хоолтнууд) нарын бүтээлээс, 2-ын 1-р хэсэг

“Бүх зүйл өөрсдийн заяагдсан газартаа очих болно, олон зүйлс ирээд буцах болно. Нарны цацрагийг нүд үргэлж хардаггүй ч нар үргэлж Дэлхийг дулаацуулсаар л байдаг. Хайрын дулаан тан дээр харамгүй асгарах болно...”
Мэргэн сургаал
2022-01-03   361 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-03

Дүр эсгэхийн оронд Байгаагаараа бай -Ралф Валдо Эмерсон (цагаан хоолтон)-ын ‘Сүнслэг Хуулиуд’ эссэнээс

13:37

Дүр эсгэхийн оронд Байгаагаараа бай -Ралф Валдо Эмерсон (цагаан хоолтон)-ын ‘Сүнслэг Хуулиуд’ эссэнээс

“Ариун журам бол аливаа зүйлийн мөн чанарыг үйлдлээр баримтлах явдал бөгөөд аливаа зүйлийн мөн чанар үүнийг түгээн дэлгэрүүлдэг.”
Мэргэн сургаал
2022-01-01   386 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2022-01-01

Ариун Жайнизмын Судар ‘Уттарадхяаяана,’ лекц 11 & 12, 2 цувралын 2-р хэсэг

13:38

Ариун Жайнизмын Судар ‘Уттарадхяаяана,’ лекц 11 & 12, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Эх болсон зургаан зүйлийн амьд төрөлтнүүдэд ямар ч гэмтэл учруулахгүй байж, худал хэлэхгүй, өгөөгүй зүйлийг авахаас цээрлэж, эд баялаг, хүүхэн, бардам зан, заль мэхийг огоорч хүн өөрийгөө хязгаарлаж амьдрах ёстой.”
Мэргэн сургаал
2021-12-31   177 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-12-31

Ариун Жайнизмын Судар ‘Уттарадхяаяана,’ лекц 11 & 12, 2 цувралын 1-р хэсэг

13:22

Ариун Жайнизмын Судар ‘Уттарадхяаяана,’ лекц 11 & 12, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Бүрэн дүүрэн сахилга батыг боломжгүй болгодог таван шалтгаан бий, үүнд: би үзэл, төөрөгдөл, хайнга зан, өвчлөл, болон залхуурал.”
Мэргэн сургаал
2021-12-30   299 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-12-30
Дараах хуудас руу
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал