Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
Мэргэн сургаал

Дэлхий дахины томоохон шашнууд, сүнслэг бүлгүүдийн өргөн хүрээг хамарсан гэгээлэг сэдвүүд, ярилцлагууд, судруудад өөрийгөө шингээгээрэй. Бишноизм, Буддизм, Као Дай, Христийн шашин, Күнзийн шашин, Эссэнчүүд, Грек философи, Хиндүизм, Хоа Хао Буддизм, Ислам, Жэйнизм, Жүдэизм, Маничаэизм, Мохизм, Росикрүшнизм, Шинтоноизм, Сикизм, Сүфизм, Таоизм, Теософи, Төвөдийн Буддизм, Толтек итгэл, Ертөнцийн Цагаан ахан дүүс, Уугуул сүнслэг байдал болон Зороастрианизм зэрэг дэлхийн олон сүнслэг уламжлалуудын сургаалуудыг толилуулдаг. Энэ хөтөлбөр нь мөн Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн үнэний эрэлчдэд амьдралын утга учир, дотоод амар амгалан болон бусад утга учиртай сэдвүүдийг хөндөж өнгөрсөн 30 жилийн турш олон улсад хийсэн лекцийн аяллын үеэр айлдсан сүнслэг нандин билиг ухааныг мөн толилуулдаг.

Билгийн Нүдтэй Үндэстэн - ‘Нууц Номлол’ ном дахь Теософийн Ариун Сургаалаас, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:10:23

Билгийн Нүдтэй Үндэстэн - ‘Нууц Номлол’ ном дахь Теософийн Ариун Сургаалаас, 2 цувралын 1-р хэсэг

The 19th-century Madame Helena Petrovna Blavatsky was born into a noble family in Ukraine.Following the guidance of an Indian yogi named Mahatma Morya, Madame Blavatsky co-founded the Theosophical Society. Theosophy, meaning “Divine wisdom,” refers to knowledge that comes through spiritual experience rather than intellectual understanding alone. Madame Blavatsky wrote several important book
Мэргэн сургаал
2021-09-20   24 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-20

Санваартан Эцэг Роберт Кулат (цагаан хоолтон)- Амьтдын Сэрээх Дуу Хоолой, 4 цувралын 4-р хэсэг

00:12:51

Санваартан Эцэг Роберт Кулат (цагаан хоолтон)- Амьтдын Сэрээх Дуу Хоолой, 4 цувралын 4-р хэсэг

Христийн бүрэн дүүрэн байдалд татагдсан, хайр болон оюун ухаан хайрлагдсан хүн төрөлхтөнд хамаг төрөлтнүүдийг хөтлөн замчлахыг үүргэдсэн. дуудагддаг.
Мэргэн сургаал
2021-09-18   187 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-18

Санваартан Эцэг Роберт Кулат (цагаан хоолтон)- Амьтдын Сэрээх Дуу Хоолой, 4 цувралын 3-р хэсэг

00:16:01

Санваартан Эцэг Роберт Кулат (цагаан хоолтон)- Амьтдын Сэрээх Дуу Хоолой, 4 цувралын 3-р хэсэг

“Та нар жимс, үр, ногоо идэх болно, тиймээс та нар өөрсдийгөө хооллохын тулд амьтдыг алахгүй, энэ бол миний хүсэл, энэ нь програмд байхгүй гэж Бурхан тодорхой хэлдэг.”
Мэргэн сургаал
2021-09-17   130 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-17

Бурхан бол Цор Ганц ба, Жинхэнэ Нэгдлийг Эзэмшдэг: Маймонидисын (цагаан хоолтон) Будилж яваа хүмүүст зориулсан гарын авлага номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:10:48

Бурхан бол Цор Ганц ба, Жинхэнэ Нэгдлийг Эзэмшдэг: Маймонидисын (цагаан хоолтон) Будилж яваа хүмүүст зориулсан гарын авлага номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Тэдгээр шинж чанаруудын олонх нь Бурханы өөр өөр үйлдлүүдийг илэрхийлдэг, гэвч тэрхүү ялгаа нь тэдгээр үйлдлүүдийг хийсэн Түүний хувьд ямар ч ялгааг шаардахгүй.”
Мэргэн сургаал
2021-09-16   92 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-16

Бурхан бол Цор Ганц ба, Жинхэнэ Нэгдлийг Эзэмшдэг: Маймонидисын (цагаан хоолтон) Будилж яваа хүмүүст зориулсан гарын авлага номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:08:57

Бурхан бол Цор Ганц ба, Жинхэнэ Нэгдлийг Эзэмшдэг: Маймонидисын (цагаан хоолтон) Будилж яваа хүмүүст зориулсан гарын авлага номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Бурханд ямар ч хэлбэр дүрээр эсвэл ямар ч мэдрэхүйн хэлбэрээр илрэх чухал шинж чанар байдаггүй, бөгөөд бие махбодыг үл ойшоох энэхүү байдал нь чухал шинж чанарыг үл ойшоож буй хэрэг юм.”
Мэргэн сургаал
2021-09-15   207 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-15

Румигийн Фихи Ма Фихи: 45-р Сургаал, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:12:27

Румигийн Фихи Ма Фихи: 45-р Сургаал, 2 цувралын 2-р хэсэг

“...учир нь залбиралд таныг эзэмдэх сүнслэг нэгдлийн тэдгээр хором мөчүүд үргэлж тантай хамт байх учиртай. Унтаж байсан ч, сэрүүн ч байсан, бичиж эсвэл уншиж байсан ч, бүхий л хорон мөчүүдэд, та Бурханыг санагалзахаас хол байх ёсгүй.”
Мэргэн сургаал
2021-09-14   234 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-14

Румигийн Фихи Ма Фихи: 45-р Сургаал, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:11:29

Румигийн Фихи Ма Фихи: 45-р Сургаал, 2 цувралын 1-р хэсэг

1“Бурхан үргэлж тантай ойр байдаг. Таны боддог бүхий л бодол санаанд Бурхан байдаг - учир нь Бурхан тэрхүү санаа бодлыг төрөлтөнд өгсөн юм. Хэдийгээр Бурхан маш ойр байдаг ч, та Түүнийг харж чаддаггүй.”
Мэргэн сургаал
2021-09-13   349 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-13

Санваартан Эцэг Роберт Чулат (цагаан хоолтон) - Амьтын Төлөө Сэрээх Дуу Хоолой, 4 цувралын 2-р хэсэг

00:15:41

Санваартан Эцэг Роберт Чулат (цагаан хоолтон) - Амьтын Төлөө Сэрээх Дуу Хоолой, 4 цувралын 2-р хэсэг

“Хэрэв бид бүх зүйлс Бурханы Хайраас ирдэг гэдэгт итгэвэл, бид дахин амьтдыг объект гэж үзэж чадахгүй.”
Мэргэн сургаал
2021-09-11   352 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-11

Санваартан Эцэг Роберт Чулат (цагаан хоолтон) - Амьтын Төлөө Сэрээх Дуу Хоолой, 4 цувралын 1-р хэсэг

00:10:08

Санваартан Эцэг Роберт Чулат (цагаан хоолтон) - Амьтын Төлөө Сэрээх Дуу Хоолой, 4 цувралын 1-р хэсэг

“Хэрэв бидэнд жинхэнэ харилцан ярианы энэхүү чадвар байсан бол, энэ нь бидэнд нэг нэгнээ сонсох, мэдлэгээ жинхэнэ ёсоор солилцож, магадгүй нэг нэгэндээ нөлөөлөх чадварыг өгөх байсан.”
Мэргэн сургаал
2021-09-10   343 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-10

Билгийн Мэлмий - Хамгийн Нууцлаг Хүрд: Төгс Гэгээрсэн Чин Хай (веган) Их Багшийн ‘Амьдралаа Өнгөлөх үй’ номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:10:19

Билгийн Мэлмий - Хамгийн Нууцлаг Хүрд: Төгс Гэгээрсэн Чин Хай (веган) Их Багшийн ‘Амьдралаа Өнгөлөх үй’ номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Аз жаргалын цорын ганц эх сурвалж дотоодод байдаг. Тиймээс та бясалгах бүртээ тэрхүү эх сурвалжтай холбогдохыг хичээгээрэй.”
Мэргэн сургаал
2021-09-09   877 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-09

Билгийн Мэлмий - Хамгийн Нууцлаг Хүрд: Төгс Гэгээрсэн Чин Хай (веган) Их Багшийн ‘Амьдралаа Өнгөлөх үй’ номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:09:39

Билгийн Мэлмий - Хамгийн Нууцлаг Хүрд: Төгс Гэгээрсэн Чин Хай (веган) Их Багшийн ‘Амьдралаа Өнгөлөх үй’ номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Хэрэв та билгийн мэлмий дээрээ төвлөрөх юм бол, бүх зүйл эрчимжих болно. Энэ бол бүхий л хүрднүүдийн төв, бидний оршихуйн удирдлага юм. Тиймээс бид энд төвлөрөх үед бид өөрсдийгөө чөлөөлдөг ба бид бүхнийг эрчимжүүлдэг.”
Мэргэн сургаал
2021-09-08   1014 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-08

Майдар Бурханы Цаг Үе - Николас болон Хелена Роерих (цагаан хоолтон) нарын бичсэн “Шатлан Захирах Ёс номоос, 2-ын 2-р хэсэг”

00:12:25

Майдар Бурханы Цаг Үе - Николас болон Хелена Роерих (цагаан хоолтон) нарын бичсэн “Шатлан Захирах Ёс номоос, 2-ын 2-р хэсэг”

“Майдар Бурханы Цаг Үе эмэгтэйг зарлан тунхагладаг. Майдар Бурханы хувилгаан дүр өнгөрсөн, одоо, ирээдүй цагт Дэлхий Ертөнцийн Эхийн баталгаатай холбогддог.”
Мэргэн сургаал
2021-09-07   317 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-07

Майдар Бурханы Цаг Үе - Николас болон Хелена Роерих (цагаан хоолтон) нарын бичсэн “Шатлан Захирах Ёс номоос, 2-ын 1-р хэсэг”

00:12:32

Майдар Бурханы Цаг Үе - Николас болон Хелена Роерих (цагаан хоолтон) нарын бичсэн “Шатлан Захирах Ёс номоос, 2-ын 1-р хэсэг”

“Шатлан захирах ёс бол албадлага биш, энэ бол орчлон ертөнцийн хууль юм. Энэ бол заналхийлэл биш, харин зүрх сэтгэлийн дуудлага бөгөөд Ерөнхий Сайн Сайхны төлөө чиглэсэн галын сануулга юм. ”
Мэргэн сургаал
2021-09-06   304 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-06

Жайны Ёс Зүй - Энгийн Хүний Арван Хоёр Тангараг, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:13:02

Жайны Ёс Зүй - Энгийн Хүний Арван Хоёр Тангараг, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Эдгээр арван хоёр тангарагийг сахиснаар, энгийн хүн зөв шударга амьдралаар амьдарч, илүү дүүрэн, илүү төгс амьдрал руу дэвшиж, хүсэл шуналаа дийлэх болно.”
Мэргэн сургаал
2021-09-04   227 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-04

Жайны Ёс Зүй - Энгийн Хүний Арван Хоёр Тангараг, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:14:34

Жайны Ёс Зүй - Энгийн Хүний Арван Хоёр Тангараг, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Хүчирхийлэлгүй байх нь Жайний ёс зүйн үндэс юм. Бурхан Махавира хэлэхдээ: ‘Хүн аливаа амьтан, шавьж, ургамал, хүнсний ногоо гэх мэт амьд биетийг гэмтээх, захирах, боолчлох, тамлах, алах ёсгүй.’”
Мэргэн сургаал
2021-09-03   238 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-03

Бурханы Дөл - Төгөлдөржилтийн Эх Үүсвэр: Дэвшсэн Их Багш Гэгээнтэн Жермен (цагаан хоолтон)-ы Илчилсэн Нууц Бүтээлээс, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:13:44

Бурханы Дөл - Төгөлдөржилтийн Эх Үүсвэр: Дэвшсэн Их Багш Гэгээнтэн Жермен (цагаан хоолтон)-ы Илчилсэн Нууц Бүтээлээс, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Ур Чадвар эсвэл Мэдлэг Туршлагыг олж авахад, бүх хүч чадлыг ухамсартайгаар хянах, мөн чанарыг ашиглах нь юуны түрүүнд өөрийн Бурханлаг Би-г хүлээн зөвшөөрөхөөс хамаарна ... "
Мэргэн сургаал
2021-09-02   234 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-02

Бурханы Дөл Төгөлдөржилтийн Эх Үүсвэр: Дэвшсэн Их Багш Гэгээнтэн Жермен (цагаан хоолтон)-ы Илчилсэн Нууц Бүтээлээс, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:14:45

Бурханы Дөл Төгөлдөржилтийн Эх Үүсвэр: Дэвшсэн Их Багш Гэгээнтэн Жермен (цагаан хоолтон)-ы Илчилсэн Нууц Бүтээлээс, 2 цувралын 1-р хэсэг

“‘Төгөлдөржилтийн Эх Үүсвэртэй’ холбогдоогүй л бол хэн ч өөрийн бодол мэдрэмжүүдийг Төгөлдөржсөн чанартай хадгалж чадахгүй - учир нь тэрхүү чанар болон Төгөлдөржилт нь зөвхөн Бурханы Дөл дотор оршдог.”
Мэргэн сургаал
2021-09-01   318 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-01

Tеравада Буддизмийн Пали Дууллын Орчуулгуудаас, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:14:48

Tеравада Буддизмийн Пали Дууллын Орчуулгуудаас, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Эх хүн хүртэл үрийнхээ амьдралыг, ганц үрээ хамгаалдагтай адил, хязгааргүй хайр энэрэлтэй нэгэн бүх амьд төрөлтнүүдийг хайрлаж, бүхэл дэлхий ертөнц даяар хайр энэрлээ цацруулах учиртай:”
Мэргэн сургаал
2021-08-31   324 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-08-31

Tеравада Буддизмийн Пали Дууллын Орчуулгуудаас, 2 цувралын 1-р хэсэг

00:16:18

Tеравада Буддизмийн Пали Дууллын Орчуулгуудаас, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Ямар бишкус Зөв Үйлдэл вэ? Амьд төрөлтнүүдийг алахыг цээрлэх; Өгөөгүй зүйлийг авахаас цээрлэх; Бэлгийн ёс бус харьцаанд орохгүй байх: Энэ бишкусийг Зөв Үйлдэл гэж нэрлэдэг.”
Мэргэн сургаал
2021-08-30   239 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-08-30

Билиг ухаан шударга ёст хүмүүсийг замчилдаг: Эртний аман зохиол дахь Соломоны Билиг Ухаанаас, 2 цувралын 2-р хэсэг

00:11:25

Билиг ухаан шударга ёст хүмүүсийг замчилдаг: Эртний аман зохиол дахь Соломоны Билиг Ухаанаас, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Гэвч эдгээр ажлуудаар Та хүмүүстээ шударга ёст хүн өршөөнгүй байх ёстой гэдгийг зааж, Хүүхдүүдээ Та нүглийн төлөө наманчилна гэх сайн итгэлтэй болгодог.”
Мэргэн сургаал
2021-08-28   266 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-08-28
<>Go to page
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал