Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
1 - 20 -ний 104 Үр дүн
Сонголт

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Ренета Сингер (веган) – Хөгжлийн Бэрхшээлтэйд Тусалж байна

00:12:13

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Ренета Сингер (веган) – Хөгжлийн Бэрхшээлтэйд Тусалж байна

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай хүндэтгэлтэйгээр Ренета Сингерт Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг дээд хүндлэл, хайр, дээдийн ерөөлийн хамт цаашдын амжилттай хайрын ажилд нь гардуулж байна. Диваажингууд таныг эцэсгүй ихээр адислан, шагнах болтугай.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-07-21   93 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-07-21

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Өүэн Колли – Амьтдын төлөөх ариун сэтгэлт үйл

00:13:47

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Өүэн Колли – Амьтдын төлөөх ариун сэтгэлт үйл

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Хайраар Өүэн Колли-д Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг 20,000 ам.долларын хамт цаашдын сэтгэл хөдлөм, өөрийг үл хайрлах үйлд нь Диваажингийн өршөөл дор зориулан гардууллаа. Бурхан та болон таны хайртай нэгэнд хайртай ба бүхнийг хамгаалдаг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-07-14   289 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-07-14

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: ИтсРэйнингРэйнкөүтс Цагаачдын нийгэмд нарны гэрэл авчирч байна

00:12:41

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: ИтсРэйнингРэйнкөүтс Цагаачдын нийгэмд нарны гэрэл авчирч байна

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Баяртайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг ИтсРэйнингРэйнкөүтс-д гардуулж, 30,000 ам.долларын хувь нэмрийг сайн үйлсийг нь дэмжин Диваажингийн ивээл дор бүхий л хайр талархлын хамт илгээлээ.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-30   303 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-30

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Амьтан Аврах Хамтарсан Гар Урлалын Холбоо

00:12:14

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Амьтан Аврах Хамтарсан Гар Урлалын Холбоо

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Баяртайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Амьтан Аврах Хамтарсан Гар Урлалын Холбоонд гардуулж, мөн 15,000 ам.долларыг иргэдийн бүтээлч чадварыг амьтдад туслахад ухаалгаар ашигласанд, амьтдаа аварч хамгаалахыг хүссэн цуцашгүй үйлд нь илгээв. Бурханы ивээл дор маш их хайр, хүндэтгэл, адислалын хамт.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-23   283 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-23

Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд: Дунд Арал дээрх Оцон Шувуудын Вижиланте Сахиулсан Тэнгэрүүд, 2-ын 2-р хэсэг

00:13:57

Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд: Дунд Арал дээрх Оцон Шувуудын Вижиланте Сахиулсан Тэнгэрүүд, 2-ын 2-р хэсэг

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай Гэрэлт Дэлхийн Халамжийн Манлайлал Шагналыг Варнамбүл Хотын Зөвлөлд Дунд Арлын Маремма Төсөлд нь зориулан 30,000 ам.долларын хамт “цаашдын үйл хэргээ хадгалахад нь зориулж Бурханы өршөөлд бүх л хайрынхаа хамт гардуулав.” Их Багш мөн нэмж “Тула ба Еүди-д онцгойлон талархаж Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналыг гардуулан 2,000 ам.долларыг нэг бүрд нь веган амттанд зориулан ил
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-16   725 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-16

Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд: Дунд Арал дээрх Оцон Шувуудын Вижиланте Сахиулсан Тэнгэрүүд, 2-ын 1-р хэсэг

00:12:37

Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд: Дунд Арал дээрх Оцон Шувуудын Вижиланте Сахиулсан Тэнгэрүүд, 2-ын 1-р хэсэг

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай Гэрэлт Дэлхийн Халамжийн Манлайлал Шагналыг Варнамбүл Хотын Зөвлөлд Дунд Арлын Маремма Төсөлд нь зориулан 30,000 ам.долларын хамт “цаашдын үйл хэргээ хадгалахад нь зориулж Бурханы өршөөлд бүх л хайрынхаа хамт гардуулав.” Их Багш мөн нэмж “Тула ба Еүди-д онцгойлон талархаж Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналыг гардуулан 2,000 ам.долларыг нэг бүрд нь веган амттанд зориулан ил
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-09   348 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-09

Гэрэлт дэлхийн Баатар болон Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Филип Уоллен (веган) – Эрхэм Үйлийн Аварга

00:13:03

Гэрэлт дэлхийн Баатар болон Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Филип Уоллен (веган) – Эрхэм Үйлийн Аварга

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “хүндэтгэлтэйгээр Ноён Филип Уоллен-д Гэрэлт Дэлхийн Баатар болон Нигүүлсэл Шагналыг бүхий л талархал, хайр болон ивээлийн хамт Бурханы ивээл дор гардууллаа. Дэлхийдээ туслахаар аз жаргал эрч хүчтэйгээр урт амьдраг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-02   464 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-06-02

Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналын Эзэн: Один – Агуу Хамгаалагч Пиреней

00:12:43

Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналын Эзэн: Один – Агуу Хамгаалагч Пиреней

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Нулимс дуслуулан Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналыг Их Пиренейн Одинд гардуулж мөн веган амттанд зориулан 2,000 ам.долларыг том тэврэлт маш их үнсэлтийн хамт илгээлээ. Хайрыг үйл хэрэг болгосон гайхалтай үлгэр жишээ бөгөөд бидний зүрхэнд гүн хүрлээ. Бурханы адислал үргэлж чамтай бас хайртай нэгэнтэй нь байг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-05-19   563 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-05-19

Гэрэлт Дэлхийн Боловсрол Шагналын Эзэн: Ачаряа Сонам Дорж Ринбүүчи (веган)

00:13:33

Гэрэлт Дэлхийн Боловсрол Шагналын Эзэн: Ачаряа Сонам Дорж Ринбүүчи (веган)

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Боловсрол Шагналыг Хүндэт Ачаряа Сонам Дорж Ринбүүчид ирээдүйн дараагийн үр хойчид илүү сайхан ирээдүйг бүтээхийн тулд Непалийн боловсролын ёс бус бүсэд Шри Лхо Үндсэн Сургуулийг нээсэнд нь зориулан гардуулж байна. Таны эрхэм зорилго, үл цуцах хичээл зүтгэл, гуйвшгүй чин зориулал таны амьдралд бэлдэж буй залуу үеэс ч илүү олон хүмүүст
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-05-12   673 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-05-12

Сэтгэл зүрхийг хөдөлгөсөн зоригт нигүүлсэнгүй үйлс: Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд, 2-ын 2-р хэсэг

00:15:31

Сэтгэл зүрхийг хөдөлгөсөн зоригт нигүүлсэнгүй үйлс: Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд, 2-ын 2-р хэсэг

2021 оны 1 дүгээр сарын үеэр Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай Гэрэлт Дэлхийн 10 Шагналыг 90,000 ам.долларын хувь нэмрийн хамт нийт гардуулжээ. Түүний энэрэнгүй халамж болон туслалцааны ачаар эдгээр шагналтнууд нь хэрэгцээт хүмүүс болон амьтдад ямар ч бэрхшээл саадыг үл хамааран тусалж, хайрлангуй замаа үргэлжлүүлэхэд зоригжуулжээ.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-05-05   552 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-05-05

Сэтгэл зүрхийг хөдөлгөсөн зоригт нигүүлсэнгүй үйлс: Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд, 2-ын 1-р хэсэг

00:16:05

Сэтгэл зүрхийг хөдөлгөсөн зоригт нигүүлсэнгүй үйлс: Гэрэлт Дэлхийн Шагналын Эзэд, 2-ын 1-р хэсэг

2020 оны 12-р сарын үеэр Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай 13 Гэрэлт Дэлхийн Шагналыг 97,000 ам.долларын хувь нэмрийн хамт нийт гардуулжээ. Түүний энэрэнгүй халамж болон дэмжлэгийн ачаар эдгээр шагналууд нь тэдний цаашдын хайрлангуй зам, хэрэгцээт хүмүүс болон амьтдад ямар ч бэрхшээлээс үл хамааран туслахад нь цаашид урамшуулж буй билээ.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-04-28   585 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-04-28

Гэрэлт Дэлхийн Веган Сэтгүүлч Шагналын Эзэн: Жэйн Велез-Митшел (веган) – Нью Эйж Медиагийн Хайрын Сахиулсан Тэнгэр

00:14:22

Гэрэлт Дэлхийн Веган Сэтгүүлч Шагналын Эзэн: Жэйн Велез-Митшел (веган) – Нью Эйж Медиагийн Хайрын Сахиулсан Тэнгэр

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Жэйн Велез-Митшелд Гэрэлт Дэлхийн Веган Сэтгүүлч Шагналыг 21,000 ам.долларын хамт түүний ажлыг дэмжихийн тулж гардуулж буйдаа таатай байна. Бурханы мөнхийн ивээл дор бүхий л хайр, ерөөлийн хамт.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-04-21   861 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-04-21

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэд: Орангутангуудын Индонез Хамгаалагчид

00:20:34

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэд: Орангутангуудын Индонез Хамгаалагчид

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналаар Вукит Бака Букит Раяа Үндэсний Цэцэрлэг, Калимантан Байгалийн Нөөцийг Хамгаалах Төв Агентлаг, Борнейн Сармагчин Хамгаалах Сан гэсэн гурван байгууллагыг шагнав. Бурханы өршөөлөөр таны эрхэм ажил үйлсэд чин сэтгэлээсээ хайр, талархал илэрхийлж, хамгийн сайн сайхныг хүсч, тэдэнд тус бүрд нь 15000 ам.доллар хандивлав.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-04-14   457 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-04-14

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэд: Далайн Ирээдүйн Байгууллага ба Халимын Асрамжийн Газар Төсөл 2-ын 2-р хэсэг

00:13:45

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэд: Далайн Ирээдүйн Байгууллага ба Халимын Асрамжийн Газар Төсөл 2-ын 2-р хэсэг

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай Далайн Ирээдүй Нийгэмлэг болон Халимын Асрах Газар Төсөлд хамтад нь Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг хайрлангуйгаар гардуулж “10,000 ам.долларын даруу хувь нэмрийг тус бүр” энэрэнгүй үйлд нь “Бурханы өршөөл дор хайр, хүндлэл, талархлын хамт” илгээлээ.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-04-07   344 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-04-07

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэд: Далайн Ирээдүйн Байгууллага ба Халимын Асрамжийн Газар Төсөл 2-ын 1-р хэсэг

00:14:47

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэд: Далайн Ирээдүйн Байгууллага ба Халимын Асрамжийн Газар Төсөл 2-ын 1-р хэсэг

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай хайрлангуйгаар Далайн Ирээдүйн Байгууллага болон Халимын Асрамжийн Газар Төсөл хоёуланд Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг “нэг бүрд нь 10,000 ам.долларын даруу хувь нэмрийн хамт” нигүүлсэнгүй үйл хэрэгт нь зориулан“Бурханы өршөөл дор хайр, хүндлэл, талархлын хамт” санал болголоо.
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-03-31   747 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-03-31

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэнгүй Сэтгэлт Шагналын Эзэн: Монти Робертс – Морьдыг Сонсдог Эр

00:17:59

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэнгүй Сэтгэлт Шагналын Эзэн: Монти Робертс – Морьдыг Сонсдог Эр

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Хүндэтгэлтэйгээр Ноён Монти Робертс-д Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэнгүй сэтгэлт Шагналыг дээд талархал, хайр, магтаал болон сэтгэлийн үгсийнхээ хамт гардуулж, хэрэв зөвшөөрвөл 10,000 ам.долларыг эрхэм морьдынх нь дуртай зуушинд нь зориулж илгээж байна. Таныг сүрлэг морьдодоо хийсэн бүхнийг нь Диваажин хоёр дахин үржүүлэн хүндэтгэл болон ивээлээр үүрд цутгах болтугай. Уха
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-03-24   486 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-03-24

Гэрэлт Дэлхийн Бүтээл Шагналын Эзэн: Доктор Ольга Малинкиевиц Перовиските Нарны Эрчим Хүчний Технологийн төлөө

00:15:22

Гэрэлт Дэлхийн Бүтээл Шагналын Эзэн: Доктор Ольга Малинкиевиц Перовиските Нарны Эрчим Хүчний Технологийн төлөө

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Баяртайгаар Доктор Ольга Малинкевиц-д Гэрэлт Дэлхийн Бүтээл Шагналыг гардуулж мөн 21,000 ам.долларын хайрын бэлгийг Бурханы гайхал дор дэлхийг хамгаалах энэхүү гайхалтай төсөлд нь нэмэлт дэмжлэг болгон илгээв. Диваажин гэрэлтсэн сэтгэлд нь билиг ухаан ба хайраар гэрэлтэн тусах болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-03-17   574 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-03-17

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Доктор Клифф Редфорд (цагаан хоолтон) – Сэтгэл татам хайрын сэтгэл

00:12:54

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Доктор Клифф Редфорд (цагаан хоолтон) – Сэтгэл татам хайрын сэтгэл

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Талархалтайгаар Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналыг Доктор Клифф Редфордод хайр талархлаар гардуулж, 15,000 ам.долларын даруу хувь нэмрийг эрхэм үйлийг нь дэмжихээр илгээв. Диваажин таныг болон оролцсон бүгдийг баялаг ихээр ивээг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-03-10   434 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-03-10

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Омари МакКвин – Бурханлаг Урам Зоригт Залуу Веган Тогооч

00:18:16

Гэрэлт Дэлхийн Нигүүлсэл Шагналын Эзэн: Омари МакКвин – Бурханлаг Урам Зоригт Залуу Веган Тогооч

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Баяртайгаар Омари МакКвинд Гэрэлт Дэлхийн Шагналыг гардуулж мөн түүний хайрын, сайхан сэтгэлт үйл хэрэгт нь зориулан 10,000 ам.долларыг цаашдын амжилтуудад нь талархал, сайн ерөөлийн хамт илгээв. Та болон хайртай нэгэн нь Бурхны ивээл дор мөнхөд адислагдаг.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-03-03   489 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-03-03

Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналын Эзэн: Чин сэтгэлийн хамтрагч Сэди болон Белла

00:14:39

Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналын Эзэн: Чин сэтгэлийн хамтрагч Сэди болон Белла

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай: “Гэрэлт Дэлхийн Баатар Шагналыг Сэди болон Белла нарт веган хангамжид зориулсан 4000 ам. долларын хамт, чин сэтгэлийн халуун тэврэлт, асар их хайрын хамт баяртайгаар гардуулж байна. Та хоёр болон танай гэр бүлүүд эрүүл мэнд, аз жаргалаар Бурханы ивээлээр адислагдах болтугай.”
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-02-24   638 Үзсэн
Гэрэлт Дэлхийн Шагналууд
2021-02-24
<>Go to page
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал