Өдрөөр хайх
Хэнээс
Хэнд
Хайх
Төрөл
1 - 20 -ний 193 Үр дүн
Сонголт
Төрөл : Мэргэн сургаал
Өдөр : Бүгд
Ангилах : Өгөгдмөл
Хадмал : Бүгд

Жинхэнэ Христ Хүч, 9 цувралын 9-р хэсэг

22:17

Жинхэнэ Христ Хүч, 9 цувралын 9-р хэсэг

“Юу тарина, түүнийгээ хураана” Хэрэв бид аливаа төрөлтөнд ямар нэг хэлбэрээр хор учруулбал, шууд эсвэл шууд бус ялгаагүй, бид хэзээ ч гэм зэмгүй байдлыг бүрэн мэдэрч чадахгүй, тиймээс бүрэн аз жаргалтай байж чадахгүй.
Мэргэн сургаал
2021-12-29   1045 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-12-29

Жинхэнэ Христ Хүч, 9 цувралын 8-р хэсэг

20:53

Жинхэнэ Христ Хүч, 9 цувралын 8-р хэсэг

Жинхэнэ аз жаргал зөвхөн Бурханыг мэдсэнээр л ирдэг, энэ бол бидний оршихуйн мөн чанар юм. Гэвч энэ дэлхийд аз жаргалыг орлуулах зарим орлуулагч байдаг ба бид тэдгээрийг түр зуур мэдэрч чадна. Гэвч жинхэнэ аз жаргалыг энэ дэлхий дээрх аз жаргал гэгч ямарваа зүйлтэй харьцуулах боломжгүй юм.
Мэргэн сургаал
2021-12-28   873 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-12-28

Жинхэнэ Христ Хүч, 9 цувралын 7-р хэсэг

22:45

Жинхэнэ Христ Хүч, 9 цувралын 7-р хэсэг

Би Бурханыг маш доторхой ойлгодог, учир нь Тэр надад миний дотоодод илчилсэн. Таны Бурхан, миний Бурхан - ижилхэн – зүгээр л та Түүнийг хараахан мэдээгүй байх. Би Түүнийг мэднэ. Та миний аргаар бясалгах юм бол, та Есүсийг өөрөө харж чадна, Түүнээс өөрөө асуулт асууж чадна.
Мэргэн сургаал
2021-12-27   954 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-12-27

Жинхэнэ Христ хүч, 9-ын 6-р хэсэг

18:56

Жинхэнэ Христ хүч, 9-ын 6-р хэсэг

Энэ арга нь бүх зүйлд сайн. Бид Бурханыг олмогц, бид улам илүү энх тайванг бий болгож, дотооддоо хайр дүүрэн болж, эдгээр бүх сэтгэл хөдлөлүүдээ илүү дээр аргаар даван туулна.
Мэргэн сургаал
2021-12-25   1098 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-12-25

Жинхэнэ Христ хүч, 9-ын 5-р хэсэг

20:46

Жинхэнэ Христ хүч, 9-ын 5-р хэсэг

Бурханыг мэдэх нь зөвхөн өөрсдийгөө дэвшүүлэх биш юм; энэ нь дэлхийг дэвшүүлэх болно; энэ нь дэлхийн атмосферийг адисладаг; дайн дажин багасах болно; илүү их энх тайван бий болно, бидний эргэн тойрон дахь хүн бүрт их хайр, элбэг дэлбэг байдал ирнэ.
Мэргэн сургаал
2021-12-24   955 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-12-24

Жинхэнэ Христ хүч, 9-ын 4-р хэсэг

21:58

Жинхэнэ Христ хүч, 9-ын 4-р хэсэг

Бид Бурханы хүчинд өөрсдийгөө бүрэн даатгаж бууж өгөх үед, бид Бурхан хүчтэй өөрсдийгөө холбож, тэрхүү хүчинд бүхнээ даатгамагц, бүх зүйл, нарийн ширийнгүй бүгд зохицуулагдах болно.
Мэргэн сургаал
2021-12-23   1108 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-12-23

Жинхэнэ Христ хүч, 9-ын 3-р хэсэг

24:44

Жинхэнэ Христ хүч, 9-ын 3-р хэсэг

Бид маш их цагийг зарим хэрэггүй зүйлст зарцуулдаг, заримдаа дараа нь үүндээ бид харамсдаг. Тиймээс, одоо бид хэрхэн Бурханыг олохыг мэдсэнээр - би та бүхэнд харуулах болно- одоо бид эрх чөлөөг олох арга замыг, дотоод дахь аз жаргалаа олох арга замыг мэдсэнээр бид тэр үрэн таран хийдэг цагаа зөвхөн чөлөөт цагаа ашиглаж дотоодынхоо Хаант Улсыг нээх үнэт нээлтэд зарцуулах юм.
Мэргэн сургаал
2021-12-22   1056 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-12-22

Жинхэнэ Христ хүч, 9-ын 2-р хэсэг

18:08

Жинхэнэ Христ хүч, 9-ын 2-р хэсэг

Элбэг дэлбэгээр аливааг хэрэглэж байвал бид эрх чөлөөг мэдэрч, маш жаргалтай байдаг. Мөн адил Бурханы адислалыг, бидний дотор байгаа адислалыг ашиглаж чадвал бид маш их эрх чөлөөг мэдрэх болно.
Мэргэн сургаал
2021-12-21   998 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-12-21

Жинхэнэ Христ хүч, 9-ын 1-р хэсэг

19:00

Жинхэнэ Христ хүч, 9-ын 1-р хэсэг

Амьдралд маань хүнд хэцүү зүйл тохиолдох өдөр бүр би Багш аа надад хүч, зориг хайрлаач гэж дотроо залбирдаг, тэгээд би үргэлж хүлээж авдаг.
Мэргэн сургаал
2021-12-20   1233 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-12-20

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, лекцийн 9-р хэсэг

20:04

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, лекцийн 9-р хэсэг

Хэрэв бид Бурханыг олбол, бүх зүйл зүгээр болдог, хэдийгээр бид энэ физик биеэ орхих ёстой болсон ч бүх зүйл зүгээр. бүх төрөлтнүүд ямар нэг байдлаар физик бие махбодтой байдаг. Хэдийгээр бид өөрсдийн эзэмшлээ орхих ёстой боллоо ч Бурхан үргэлж тэнд байдаг, Бурхан бол бидний цорын ганц эзэмшил, цорын ганц хамгаалалт юм. Бурхан бол бидний үргэлж санан дурсаж, ямар ч нөхцөл байдалд эрж хайж ёстой цорын ганц зүйл юм.
Мэргэн сургаал
2021-10-20   1201 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-10-20

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, лекцийн асуулт хариулт хэсэг болох 8-р хэсэг

14:15

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, лекцийн асуулт хариулт хэсэг болох 8-р хэсэг

Бурханы байшинд олон ордон бий, тийм ээ? Олон ордон. Тиймээс үл танигдах нисдэг биетийн хүмүүс бас л Бурханы бүтээл. Тэд зүгээр л өөр төрөлтнүүд юм. Тэд өөр хэмжээст амьдардаг. Заримдаа тэд бидэн дээр зочлон ирдэг, тиймээс бид өөр бусад төрөлтнүүд байдаг гэдгийг мэддэг. Бид цорын ганц биш. Бурхан бол хүчирхэг, Тэр бүх төрлийн зүйлсийг, бүх төрлийн төрөлтнүүдийг бүтээдэг гэдгийг бид мэддэг.
Мэргэн сургаал
2021-10-19   934 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-10-19

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, лекцийн асуулт хариулт хэсэг болох 7-р хэсэг

20:28

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, лекцийн асуулт хариулт хэсэг болох 7-р хэсэг

Бид Бурхан дээр маш, маш, маш гүн, гүн гүнзгий төвлөрөх үед, Бурхан болон бид бол нэг гэдгийг харах болно. Бид Бурханы үр удмаас өөр юу ч биш. Бид Бурхантай нэг юм, бид Бурханы ур удам юм, бид бол Бурханы өөрийн Дээд Би юм.
Мэргэн сургаал
2021-10-18   1174 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-10-18

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, 9-ын 6-р хэсэг

18:39

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, 9-ын 6-р хэсэг

Бурхан бол (дотоод Диваажингийн) Гэрэл юм, Бурхан бол бидний мэдэрдэг Хайр юм. Бурхан бол (дотоод Диваажингийн) Диваажингийн Хөгжим юм.
Мэргэн сургаал
2021-10-16   1920 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-10-16

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, 9-ын 5-р хэсэг

19:37

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, 9-ын 5-р хэсэг

Бид үргэлж Бурхантай хамт байдаг. Бид хэзээ ч Бурханаас холдоогүй. Зүгээр л заримдаа бид бие махбодын амин зуулгаас болж хэтэрхий завгүй сатаарсан байдаг. Бид холбоо тасарсан. Тэгээд л тэр.
Мэргэн сургаал
2021-10-15   1294 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-10-15

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, 9-ын 4-р хэсэг

20:02

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, 9-ын 4-р хэсэг

Тиймээс, хэрэв та Бурханыг сонсоогүй, тан дээр тэнгэр элчис эсвэл Бурханы элч Диваажингийн элч тантай яриагүй гэж бодож байгаа бол, би магадгүй танд тусалж чадах юм. Оюун бодлыг номхотгох нэг арга байна, тэгээд та Бурханы элч, Дээд Их Багштай, хэн ч гэж нэрлэсэн болно, Түүнтэй шууд холбогдож болно, За юу?
Мэргэн сургаал
2021-10-14   1639 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-10-14

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, 9-ын 3-р хэсэг

20:57

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, 9-ын 3-р хэсэг

Та бүхэнтэй Зөнч Мухаммедын (Тэрээр амгалан байг) болон бидний Эцэг Эзэн Бурханы нэрээр мэндчилж байна. Бурхан та бидний энэ бие махбодын оршихуйд байхдаа мэдэрч буй бүхий л зовлонг эдгээж адислах болтугай.
Мэргэн сургаал
2021-10-13   1618 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-10-13

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, 9-ын 2-р хэсэг

18:45

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, 9-ын 2-р хэсэг

Би Чин Хай Их Багштай уулзах үедээ би жинхэнэ багштайгаа уулзлаа гэдгээ мэдэрсэн. Ойролцоогоор таван жилийн өмнө тэр үеэс миний амьдрал маш ихээр өөрчлөгдсөн. Би дотооддоо өөрийгөө сайжруулсан, Их Багшийн хэлснээр бясалгал дадлын гол зорилгуудын нэг бол өөрийн энэрэнгүй сэтгэл, бусдыг хайрлах чадвараа тэлэх юм.
Мэргэн сургаал
2021-10-12   1291 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-10-12

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, 9-ын 1-р хэсэг

20:13

Оюун Бодлыг Тайвшруулахуй, 9-ын 1-р хэсэг

Би Библиэс сурч чадаагүй харин Их Багшаас сурсан зүйл бол би эндээс Бурханыг олсон. Шашнууд хоорондоо ялгаагүй гэдгийг одоо бид мэдсэн. Үүнийг ялгаатай болгодог хүн нь бид. Зөвхөн Бурханы шашин гэж л байдаг. Аллах ч байж болно, та Түүнийг хэн гэж дуудсан ч болно.
Мэргэн сургаал
2021-10-11   1656 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-10-11

Билгийн Мэлмий - Хамгийн Нууцлаг Хүрд: Төгс Гэгээрсэн Чин Хай (веган) Их Багшийн ‘Амьдралаа Өнгөлөх үй’ номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

10:19

Билгийн Мэлмий - Хамгийн Нууцлаг Хүрд: Төгс Гэгээрсэн Чин Хай (веган) Их Багшийн ‘Амьдралаа Өнгөлөх үй’ номоос, 2 цувралын 2-р хэсэг

“Аз жаргалын цорын ганц эх сурвалж дотоодод байдаг. Тиймээс та бясалгах бүртээ тэрхүү эх сурвалжтай холбогдохыг хичээгээрэй.”
Мэргэн сургаал
2021-09-09   1587 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-09

Билгийн Мэлмий - Хамгийн Нууцлаг Хүрд: Төгс Гэгээрсэн Чин Хай (веган) Их Багшийн ‘Амьдралаа Өнгөлөх үй’ номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

9:39

Билгийн Мэлмий - Хамгийн Нууцлаг Хүрд: Төгс Гэгээрсэн Чин Хай (веган) Их Багшийн ‘Амьдралаа Өнгөлөх үй’ номоос, 2 цувралын 1-р хэсэг

“Хэрэв та билгийн мэлмий дээрээ төвлөрөх юм бол, бүх зүйл эрчимжих болно. Энэ бол бүхий л хүрднүүдийн төв, бидний оршихуйн удирдлага юм. Тиймээс бид энд төвлөрөх үед бид өөрсдийгөө чөлөөлдөг ба бид бүхнийг эрчимжүүлдэг.”
Мэргэн сургаал
2021-09-08   1731 Үзсэн
Мэргэн сургаал
2021-09-08
Дараах хуудас руу
Апп
QR кодыг уншуулна уу, эсвэл татаж авах зөв утасны системийг сонгоно уу
iPhone
Андройд
Хадмал