శోధన
తెలుగు లిపి
 • English
 • 正體中文
 • 简体中文
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • 日本語
 • 한국어
 • Монгол хэл
 • Âu Lạc
 • български
 • Bahasa Melayu
 • فارسی
 • Português
 • Română
 • Bahasa Indonesia
 • ไทย
 • العربية
 • Čeština
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • Русский
 • తెలుగు లిపి
 • हिन्दी
 • Polski
 • Italiano
 • Wikang Tagalog
 • Українська Мова
 • ఇతరులు
 • English
 • 正體中文
 • 简体中文
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • 日本語
 • 한국어
 • Монгол хэл
 • Âu Lạc
 • български
 • Bahasa Melayu
 • فارسی
 • Português
 • Română
 • Bahasa Indonesia
 • ไทย
 • العربية
 • Čeština
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • Русский
 • తెలుగు లిపి
 • हिन्दी
 • Polski
 • Italiano
 • Wikang Tagalog
 • Українська Мова
 • ఇతరులు
శీర్షిక
ట్రాన్స్క్రిప్ట్
తదుపరి
 

బలపరచడంపై వెల్లడి రన్నింగ్ ద్వారా మోకాలు

వివరాలు
డౌన్లోడ్ Docx
ఇంకా చదవండి
Indeed, multiple studies have shown that regular running strengthens the joints and actually protects against the development of osteoarthritis - the irreversible wearing of the protective cartilage that acts as a cushion between knee bones.

The reason that possibly leads the public to think that running is bad for our knees is due to the fact that knees receive more pressure or load than usual while we run. However, studies have found that the overall force exertion for running and walking might be the same over similar distances. According to Canadian research published in the journal Medicine and Science in Sports and Exercise, 14 adults joined an experiment to run on a moving platform, and the force of each step while running was found to be 3 times higher than walking. However, this impact was then offset by the time runners spent in the air and the length of their stride. The final result showed that the forces exerted on the knees when running or walking are fairly close.

A 2018 article published in the Journal of Bone and Joint Surgery showed that active marathoners’ chances of getting arthritis are well below the general US population. A study published in the journal Clinical Rheumatology in the same year further supported this theory with the finding of how osteoarthritis patients over 50 experienced lessened knee pain when they ran regularly.

Although running strengthens the knees, one still needs to take precautions. We will now share a few tips on preventing injuries when running. Please make sure you always run with the right footwear which should fit your gait and foot size. Running with the right posture is also important. If you ever experience pain in your knees during running, you must listen to your body and stop to get some rest.

As a rule of thumb, keep in mind the following key points to protect your knees while you run. Start slowly and conservatively in your exercise program. It is a useful tip to help one avoid injuries. Always warm up before you start. It is a good idea to do a stretch pre-run and post-run to loosen up your muscles. A knee sleeve is also an option to provide extra support to your knee.
మరిన్ని చూడండి
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం  64 / 100
1
2024-07-17
163 అభిప్రాయాలు
2
16:50

Revitalize Your Health Through Vegan Weight Loss

298 అభిప్రాయాలు
2024-07-10
298 అభిప్రాయాలు
3
23:37

Nourishing Your Body with Anti-Angiogenic Vegan Foods

481 అభిప్రాయాలు
2024-07-03
481 అభిప్రాయాలు
4
20:55
2024-06-26
511 అభిప్రాయాలు
5
2024-06-19
671 అభిప్రాయాలు
6
2024-06-12
439 అభిప్రాయాలు
7
2024-06-05
772 అభిప్రాయాలు
8
2024-05-29
671 అభిప్రాయాలు
9
21:03

The Green Wave: Surfing Away from Mercury-Laden Seafood

587 అభిప్రాయాలు
2024-05-25
587 అభిప్రాయాలు
10
18:50
2024-05-15
633 అభిప్రాయాలు
11
2024-05-01
684 అభిప్రాయాలు
12
2024-04-24
761 అభిప్రాయాలు
13
19:42

The "Eat More" Strategy for Easier Weight Management

818 అభిప్రాయాలు
2024-04-17
818 అభిప్రాయాలు
14
18:23

Managing Long COVID with the Beneficial Vegan Lifestyle

728 అభిప్రాయాలు
2024-04-10
728 అభిప్రాయాలు
15
2024-04-05
712 అభిప్రాయాలు
16
20:45

Clouded Choices: The Real Story Behind Vaping's Risks

687 అభిప్రాయాలు
2024-03-27
687 అభిప్రాయాలు
17
2024-03-20
1069 అభిప్రాయాలు
18
2024-03-13
996 అభిప్రాయాలు
19
18:56

Why a Vegan Diet is a Game-Changer for Diabetes

930 అభిప్రాయాలు
2024-03-06
930 అభిప్రాయాలు
20
2024-02-28
1116 అభిప్రాయాలు
21
17:32
2024-02-21
1036 అభిప్రాయాలు
22
20:40

Tasty Plant-based Foods to Tame High Blood Pressure

1161 అభిప్రాయాలు
2024-02-10
1161 అభిప్రాయాలు
23
19:41

Moldy Food: To Salvage or Throw Away?

1054 అభిప్రాయాలు
2024-01-31
1054 అభిప్రాయాలు
24
20:25

Navigating the Flu Season

901 అభిప్రాయాలు
2024-01-24
901 అభిప్రాయాలు
26
2024-01-10
920 అభిప్రాయాలు
27
18:51
2024-01-03
930 అభిప్రాయాలు
28
18:58
2023-12-31
1134 అభిప్రాయాలు
29
2023-12-24
882 అభిప్రాయాలు
30
2023-11-29
1274 అభిప్రాయాలు
31
20:57
2023-11-15
1083 అభిప్రాయాలు
32
24:01

Yawning: More Than Just a Sign of Sleepiness

926 అభిప్రాయాలు
2023-11-08
926 అభిప్రాయాలు
33
2023-11-02
1046 అభిప్రాయాలు
34
22:56

Kelp: Nature's Pharmacy for Well-being and Longevity

1050 అభిప్రాయాలు
2023-10-26
1050 అభిప్రాయాలు
35
2023-10-19
821 అభిప్రాయాలు
36
2023-10-12
1074 అభిప్రాయాలు
41
2023-09-02
968 అభిప్రాయాలు
42
22:07
2023-08-22
1031 అభిప్రాయాలు
44
2023-08-12
994 అభిప్రాయాలు
46
2023-07-29
1260 అభిప్రాయాలు
47
15:56

Lowering Cholesterol the Natural Way

1018 అభిప్రాయాలు
2023-07-19
1018 అభిప్రాయాలు
48
2023-07-15
976 అభిప్రాయాలు
49
17:11
2023-07-08
1164 అభిప్రాయాలు
50
14:40

Gout-Proof Your Diet: Foods to Avoid and Why

1071 అభిప్రాయాలు
2023-07-01
1071 అభిప్రాయాలు
51
2023-06-24
952 అభిప్రాయాలు
52
2023-06-17
1170 అభిప్రాయాలు
53
19:19

Unlocking the Nutritional Benefits of Onions

1219 అభిప్రాయాలు
2023-06-10
1219 అభిప్రాయాలు
54
21:06

Exploring the Benefits of Dark Chocolate

1063 అభిప్రాయాలు
2023-06-03
1063 అభిప్రాయాలు
57
2023-04-22
1354 అభిప్రాయాలు
58
2023-04-15
1449 అభిప్రాయాలు
61
2023-03-25
1397 అభిప్రాయాలు
62
2023-03-18
1536 అభిప్రాయాలు
63
2023-03-11
1529 అభిప్రాయాలు
64
2023-03-04
1240 అభిప్రాయాలు
65
13:38

Mushrooms: A Wellness Trend

1207 అభిప్రాయాలు
2023-02-18
1207 అభిప్రాయాలు
66
16:44

Recharge Your Day with a Power Nap

1226 అభిప్రాయాలు
2023-02-11
1226 అభిప్రాయాలు
67
11:41

Helpful Tips for Nighttime Leg Cramps

1392 అభిప్రాయాలు
2023-01-28
1392 అభిప్రాయాలు
68
13:17

Kayaking: Paddling Your Way to Fitness

1064 అభిప్రాయాలు
2023-01-21
1064 అభిప్రాయాలు
69
13:54

From the Couch to Fitness: Simple Ways to Be More Active

1297 అభిప్రాయాలు
2023-01-14
1297 అభిప్రాయాలు
70
15:18

Coffee Can Fuel Your Health

1463 అభిప్రాయాలు
2023-01-07
1463 అభిప్రాయాలు
71
13:28

Healthy Lifestyle: Farewell to Heartburn

1265 అభిప్రాయాలు
2022-12-30
1265 అభిప్రాయాలు
72
16:03

Olive Oil: Make Life Delicious and Healthier

1312 అభిప్రాయాలు
2022-12-19
1312 అభిప్రాయాలు
73
15:52

Tempeh Goodness

1517 అభిప్రాయాలు
2022-12-17
1517 అభిప్రాయాలు
74
15:46

Rewiring the Brain to Build Happiness

1475 అభిప్రాయాలు
2022-12-10
1475 అభిప్రాయాలు
75
14:39

The Ups and Downs of Sugar

2003 అభిప్రాయాలు
2022-12-02
2003 అభిప్రాయాలు
76
15:59

A Healthy Weight Brings Well-being

1169 అభిప్రాయాలు
2022-11-26
1169 అభిప్రాయాలు
77
15:42

Awesome Avocados

1802 అభిప్రాయాలు
2022-11-19
1802 అభిప్రాయాలు
78
13:24

Improve Your Health with Turmeric

2397 అభిప్రాయాలు
2022-10-15
2397 అభిప్రాయాలు
79
14:06

Dark Green Leafy Vegetables: Superfood for a Stronger You

2025 అభిప్రాయాలు
2022-10-01
2025 అభిప్రాయాలు
80
14:57

Progressive Muscle Relaxation to Relieve Your Stress

1534 అభిప్రాయాలు
2022-09-24
1534 అభిప్రాయాలు
81
13:14

A Banana a Day Keeps the Doctor Away

1666 అభిప్రాయాలు
2022-09-17
1666 అభిప్రాయాలు
82
13:09

Less Salt for a Longer Life

1865 అభిప్రాయాలు
2022-09-10
1865 అభిప్రాయాలు
83
13:40

Slowing Down for Better Health

1626 అభిప్రాయాలు
2022-08-27
1626 అభిప్రాయాలు
84
14:10

Planting Trees: A Smart Investment for Health

1458 అభిప్రాయాలు
2022-08-20
1458 అభిప్రాయాలు
85
14:40

Minimalism: Have Less, Live Healthier

1914 అభిప్రాయాలు
2022-08-13
1914 అభిప్రాయాలు
86
11:37

Brown Rice: A Nourishing Gift

1596 అభిప్రాయాలు
2022-08-06
1596 అభిప్రాయాలు
87
14:22

Take the Plunge and Swim to Fitness

1331 అభిప్రాయాలు
2022-07-30
1331 అభిప్రాయాలు
88
15:04

Receiving Optimal Nutrition from Beans

1739 అభిప్రాయాలు
2022-07-23
1739 అభిప్రాయాలు
89
13:03

Gardening: Add Vibrance to Your Health

1403 అభిప్రాయాలు
2022-07-16
1403 అభిప్రాయాలు
90
14:16

Gluten Intolerance: Foods to Eat and to Avoid

1620 అభిప్రాయాలు
2022-07-09
1620 అభిప్రాయాలు
91
14:20

The Schubert Dressing: Healing Through Music, Part 2 of 2

1535 అభిప్రాయాలు
2022-07-02
1535 అభిప్రాయాలు
92
12:43

The Schubert Dressing: Healing Through Music, Part 1 of 2

1829 అభిప్రాయాలు
2022-06-25
1829 అభిప్రాయాలు
93
13:04

The Fascinating Benefits of Tomatoes

1916 అభిప్రాయాలు
2022-06-18
1916 అభిప్రాయాలు
94
13:04

Food Allergies: Tips for Eating Safely

1618 అభిప్రాయాలు
2022-06-11
1618 అభిప్రాయాలు
95
15:10

The Wonderful Benefits of Citrus Fruits

1700 అభిప్రాయాలు
2022-06-04
1700 అభిప్రాయాలు
96
14:14

Walking: Add More Steps for Longevity

1623 అభిప్రాయాలు
2022-05-28
1623 అభిప్రాయాలు
97
13:18

Caring for your Kidneys

1809 అభిప్రాయాలు
2022-05-21
1809 అభిప్రాయాలు
98
16:08

Dietary Fiber: Why Is It Important?

1691 అభిప్రాయాలు
2022-05-14
1691 అభిప్రాయాలు
99
12:21

Recharge Your Health with Vitamin C

1954 అభిప్రాయాలు
2022-04-29
1954 అభిప్రాయాలు
100
14:51

Make Your Routine a Priority for Positive Mental Health

1762 అభిప్రాయాలు
2022-04-20
1762 అభిప్రాయాలు
మరిన్ని చూడండి
తాజా వీడియోలు
2024-07-21
450 అభిప్రాయాలు
2024-07-20
780 అభిప్రాయాలు
2024-07-20
385 అభిప్రాయాలు
2024-07-20
1231 అభిప్రాయాలు
2024-07-19
253 అభిప్రాయాలు
7:43

Ukraine (Ureign) Relief Update

467 అభిప్రాయాలు
2024-07-19
467 అభిప్రాయాలు
షేర్
భాగస్వామ్యం చేయండి
పొందుపరిచిన
దీని వద్ద ప్రారంభించు
డౌన్లోడ్
మొబైల్
మొబైల్
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
మొబైల్ బ్రౌజర్లో చూడండి
GO
GO
Prompt
OK
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్